17.7.2014, humanrightseurope.org – Rumunija: Sud doneo presudu o smrti romskog tinejdžera u psihijatrijskoj bolnici

17.7.2014, humanrightseurope.org – Rumunija: Sud doneo presudu o smrti romskog tinejdžera u psihijatrijskoj bolnici

Sudije tvrde da je Rumunija prekršila ljudska prava romskog tinejdžera koji je umro dok je bio pod negom u psihijatrijskoj bolnici.

Nakon jučerašnje presude u slučaju Centar za pravne resurse (CLR) u ime Valentina Kampeanua protiv Rumunije (aplikacioni broj 47848/08), Evropski sud za ljudska prava je presudio da Rumunija treba da plati 10.000 EUR CLR-u i 25.000 EUR ostalim organizacijama, koje su delovale kao savetnici CLR-u pred Sudom.

Izvor (engleski jezik): http://www.humanrightseurope.org/2014/07/romania-court-rules-on-roma-teenagers-psychiatric-hospital-death/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*