21.7.2014, NIAR – Sve teži položaj Sinta i Roma u zemljama EU

21.7.2014, NIAR – Sve teži položaj Sinta i Roma u zemljama EU

POLOŽAJ SINTA I ROMA NIJE UGORŽEN SAMO U ZEMLJAMA POPUT RUMUNIJE I BUGARSKE VEĆ I U DRUGIM ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE

Prema istraživanjima evropskih organizacija za poštovanje ljudskih prava, oko 60 odsto Sinta i Roma svakodnevno doživljavaju diskriminacije kada je u pitanju radno mesto.

Četvrtina njih svedoči o lošem ili nikakvom odnosu lekara i medicinskog osoblja prema njima, dok je oko 18 odsto pripadnika tog naroda češće doživelo pretnje zbog svoje etničke pripadnosti.

„Tačno je, mnogo toga smo postigli“, kaže Romani Rose iz Berlina, osvrćući se na 30 godina borbe protiv „anti-ciganizma“ u Nemačkoj. On je još od 1982. godine na čelu Centralnog saveta Sinta i Roma u Nemačkoj. “Pre 30 godina nije “mnogo toga mogao da zamisli, što je u međuvremenu postalo moguće”. Poput još jednog susreta sa kancelarkom, Angelom Merkel. Ranije se o ovoj manjini govorilo, kao žrtvi nacional-socijalizma. Neke nemačke pokrajine, poput Švezvig-Holštajna, unele su zaštitu romske manjine u svoj Ustav. Rezultati su zaista impresivni, priznaje Rose, ali nezavisno od toga „u javnim raspravama je stigmatizacija Roma, ponovo dobila na težini“.

Kada to kaže, šef Centralnog saveta Sina i Roma u Nemačkoj, prevashodno misli na imigraciju siromašnih građana, ili još preciznije znatno povećan broj potražilaca azila iz zemalja jugoistočne Evrope. U novembru 2013, gradonačelnici više nemačkih gradova, obratilo se za pomoć vladi u Berlinu, sa obrazloženjem da je na njih povećan „finansijski pritisak zbog priliva siromašnih imigranata iz drugih zemalja EU.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*