27.7.2014, NIAR – PRIMERI DOBRE PRAKSE INTEGRACIJE ROMA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

27.7.2014, NIAR – PRIMERI DOBRE PRAKSE INTEGRACIJE ROMA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Zaštitnik građana Saša Janković od 2011. godine prati sprovođenje mera Strategije za unapređivanje položaja Roma Vlade Republike Srbije. Posebna pažnja posvećena je praćenju mera koje su u Strategiji i akcionim planom za njeno sprovođenje izdvojene kao značajne za suzbijanje siromaštva i podsticanje socijalno-ekonomske integracije Roma (obrazovanje, uslovi stanovanja, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita, status povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, antidiskriminacione mere).

Ostvarivanje prava zaštitnik građana prati neposredno u jedinicama lokalne samouprave i u romskim naseljima u kojima organizuje prijem pritužbi na osnovu kojih vodi postupke prema organima javne vlasti pred kojima građani ostvaruju prava.

Svoje stavove o ostvarivanju Strategije i prava građana romske nacionalnosti Zaštitnik građana je saopštio u posebnom Izveštaju i preporukama i mišljenjima upućenim državnim organima i jedinicima lokalne samouprave. Zaštitnik građana smatra da su dosadašnje mere delimično doprinele uspostavljanju normativnog osnova.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*