29.7.2014, NIAR – PRAZNA OBEĆANJA? ROMKINJE U DEKADI INKLUZIJE ROMA

29.7.2014, NIAR – PRAZNA OBEĆANJA? ROMKINJE U DEKADI INKLUZIJE ROMA

Beograd, 29.07.2014. god. (NIAR) – Većina organizacija koje se bave ljudskim pravima fokusiraju se na prava svih Roma, i često ne obraćaju pažnju na rodne aspekte kršenja ljudskih prava istakla je Tatjana Perić, u Projektu: ,,Rodni pogled na Dekadu inkluzije Roma”. 

Organizacije koje se bore za prava žena i univerzalistički feministički pokret, sa druge strane, često ignorišu složenost problema sa kojima se suočavaju žene iz manjinskih grupa, uključujući Romkinje. U okviru samog  romskog pokreta, pitanje rodne ravnopravnosti se često smatra jabukom razdora.

Bavljenje problemima koji zaokupljaju Romkinje ne samo da je rijetkost, nego se ponekada smatra i subverzivnim, kao i prijetnjom sa opštu stvar, jer postoji strah da će pominjanje kršenja prava žena u okviru romske zajednice, kao što sunasilje zasnovano na rodu i trgovina ženama, produbiti kod drugih predrasude o Romima.

Tatjana Perić, OSI International Policy Fellow

Projekat: “Rodni pogled na Dekadu inkluzije Roma

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*