31.7.2014, NIAR – Aktuelno stanje u sistemu obrazovanja

31.7.2014, NIAR – Aktuelno stanje u sistemu obrazovanja

Beograd, 31, 07.2014.god (NIAR) – Podaci o niskom obuhvatu romske dece i mladih svim nivo ima obrazovanja, kao i podaci o napuštanju osnovne škole pokazuju da sistem obrazovanja: 1) ne može da obezbedi obrazova nje za svu decu; 2) da nema efikasne mehanizme kojima će polaznike zadržati u sistemu i omogući ti da sva ko ostva ri svoje pravo na obra zovanje.

Jezička barijera je jedan od osnovnih faktora koji utiču na prosečno lošije postignuće romskih učenika u školi i istovremeno jedan od glavnih razloga za visok procenat upućivanja romske dece u specijalne škole. Prema službenim po dacima iz 2002. godine, 76% građana koji su se izjasnili kao Romi govori svo jim maternjim jezikom.  Istraživanja pokazuju da 37% romske dece uopšte ne go vori srpski pre nego što dostigne školski uz rast, a da 46% ima samo ograničeno znanje srpskog je zika. Ova deca nemaju razvijenu od govarajuću osnovu ni u jednom odjezika u svojoj socijalnoj sredini (ovo važi za srpski, mađarski i za al banski).

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*