7.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Novi saziv Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

7.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Novi saziv Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

Vlada Republike Srbije imenovala nove članove Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

U Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma imenovana su sledeća lica:

1. za predsednika:
– Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

2. za zamenika:
– Dagoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava

3. za potpredsednike:
– Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za rad
– Branka Gajić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
– Suzana Paunović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava

Kao i šesnaest članova Saveta.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/893-novi-saziv-saveta-za-unapredenje-polozaja-roma-i-sprovodenje-dekade-ukljucivanja-roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*