Bajram Haliti: Zaštita manjina

Bajram Haliti: Zaštita manjina

Bajram Haliti fotoS’ obzirom na činjenicu da su manjine potencijalno, a neretko i stvarno izložene raznim oblicima pritiska, netolerancije, ponekad i progona, odavno je sazrelo shvatanje da je pripadnicima takvih zajednica neophodno pružiti odgovarajuću zaštitu. Takva zaštita ne daje se da bi se ova lica i grupe stavili u povlašćen položaj, već naprotiv, da bi im se omogućilo da stvarno budu jednaki u pravima i mogućnostima sa ostalim stanovništvom. Naime, iako pripadnici manjina, odnosno manjine kao kolektiviteti po pravilu žele da opstanu sa svojim specifičnostima (jezikom, kulturom, verom i dr.), oni su čak i u društvu u kojem postoji zavidan stepen otvorenosti i tolerancije prema njima izloženi dejstvu objektivnih faktora koji ih dovode u nepovoljan i u izvesnom smislu drugorazredan položaj. Utoliko je gora situacija u onim sredinama koje se prema manjinama odnose sa manje ili vise izraženim podozrenjem, odbojnošću, pa čak i neprijateljstvom.

U najkraćim crtama, osnovni elementi problema zaštite manjina mogu se izložiti kroz osvetljavanje nekoliko pitanja, kao što su:

  1. Definisanje titulara manjinske zaštite,
  2. Preciziranje korpusa manjinskih prava,
  3. Utvrđivanje jasnih obaveza država,
  4. Utvrđivanje ograničenja manjinskih prava i preciziranje obaveza manjina,
  5. Izgradnja i efikasno funkcionisanje mehanizama zaštite

 

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*