18.8.2014, GFBV-SA – Šikaniranje i diskriminacija Roma

18.8.2014, GFBV-SA – Šikaniranje i diskriminacija Roma

Beograd, 18.8. 2014. god. (NIAR) – Bosanskohercegovačka sekcija Društva za ugrožene narode od avgusta 1997.godine do avgusta 1999.godine prikupila je različite oblike prigovora, maltretiranja pa i šikaniranja Roma posebno na području Tuzlanskog, Srednjebosanskog i Zeničko-dobojskog kantona. Poseban problem bio je plaćanje vojnog poreza za one koji su napustili BiH u vrijeme ratnih dejstava. 

Povratnici – Romi bili su suočeni sa ogromnim problemima posebno 1997.godine. Uvjet za dobivanje ličnih dokumenata bio je plaćanje pomenutog poreza koji je zavisno od općine iznosio između 4.000 – 8.000 DM. Ovaj problem smo riješili u suradnji sa Federalnim ministrom za izbjeglice koji je izdao naređenje svim općinama da ukinu lokalne zakone o vojnom porezu.

Romi su u veoma nezavidnom socio-ekonomskom položaju jer 70 % njih ne mogu svoju fizičku egzistenciju osigurati bez socijalne pomoći, a 90 % Roma nema pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu. Veoma mali broj Roma ima posao ili stalni izvor prihoda. Većina romske djece ne ide u školu.

http://www.gfbv-sa.com.ba/romabihb.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*