20.8.2014, PJP-EU – UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE MANJINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

20.8.2014, PJP-EU – UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE MANJINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

BRISEL, 20. 08, NIAR – Cilj zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“ je poboljšanje pristupa pravima za manjine na raznim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi na osnovu standarda Saveta Evrope u ovoj oblasti, posebno Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike. 

Tri posebna cilja će zajednički doprineti ostvarivanju ovog sveukupnog cilja:

1) Davanje podrške lokalnim samoupravama da podstiču mere i kapacitete za sprovođenje preporuka o manjinskim pravima u praksi u odabranim opštinama u regionu;

2) Prepoznavanje i razmena dobrih praksi među opštinama i razvijanje prilagodljivih modela koji mogu da koriste druge opštine u regionu;

3) Na osnovu dokaza sa lokalnog nivoa, zajedno s preporukama izveštaja monitoringa Saveta Evrope, pružanje podrške zakonodavnim i političkim promenama na nivou centralnih vlasti.

http://pjp-eu.coe.int/web/minority-rights/project-documents

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*