22.8.2014, NIAR – Informisanje (mediji)

22.8.2014, NIAR – Informisanje (mediji)

Beograd, 22.8.2014.god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: Generalno posmatrano, Romi nemaju informacija koje su im potrebne da bi aktivno učestvovali u vodjenju javnih poslova. Mediji koji su u vlasništvu ili pod kontrolom države treba da posvete posebnu pažnju stanju Roma, aktivno doprinesu javnim kampanjama za informisanje u korist Roma i ponude javnu platformu na kojoj se može čuti i glas Roma. Državni organi treba da podstaknu druge medije da odigraju sličnu ulogu podržavanjem interesa Roma. Zbog ograničenih finansijskih i kadrovskih mogućnosti stanica gradjanskog sektora i zbog njihove orijentacije na delovanje u zajednici, potrebno je pružiti im pre svega finansijsku podršku i podršku u smislu obuke. Imajući u vidu status Roma u medijima, potrebno je predvideti mere afirmativne akcije za romske stanice u civilnom sektoru.

Mediji na romskom jeziku, odnosno mediji koji se bave Romima treba da imaju značajnu funkciju u prenošenju informacija širem romskom stanovništvu: oni treba da se skoncentrišu na jačanje svesti o pravima i načinima njihovog poštovanja, a prioritet treba dati rešavanju položaja IRL. Pored toga, ovi mediji imaju suštinsku ulogu u očuvanju i negovanju romskog jezika, kulture i identiteta, kao i u obezbedjivanju stalne komunikacije unutar zajednice. U tom kontekstu, valja naglasiti da, za razliku od drugih zajednica, Romi žive raštrkano po čitavoj Srbiji, pa elektronski mediji, prema tome, igraju značajnu ulogu i treba ih podržati.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*