30.8.2014, NIAR – ECRY PROTIV RASIZMA

30.8.2014, NIAR – ECRY PROTIV RASIZMA

Beograd, 30.08.2014. god. (NIAR) – Nekoliko pozitivnih razvoja su primećena u medija sektoru od kada je proces demokratizacije započeo u Srbiji. Na primer, Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije su prihvatili kodeks prifesionalne etike koja zabranjuje diskriminaciju između ostalog. 

Zakon o javnim informacijama predviđa da mediji moraju razvijati duh multikulturalnog dijaloga, sprečiti govor mrežnje i omogućiti svakome ko živi u Srbiji da prima i prenosi informacije medijima. Radio-difuzna agencija (državni organ) je iscrtala pravila na temu javnog radio-difuznog sektora. ECRI je obavešten da agencija preduzima korake kada se pravila prekrše.

NVO takođe pozdravljaju izbijanje lokalnih medija kao korak napred, pošto je Javni medijski servis uspostavio kanale u oblastima nastanjenim nacionalnim ili etničkim manjinama na kojima se vesti emituju na maternjem jeziku. Međutim, razvoj demokratije je takođe rezultovao u rasprostiranju tabloidne štampe koja često objavljuje negativne članke o, između ostalog, nacionalnim ili etničkim manjinama i verskim manjinama. ECRI je obavešten da veliki broj dosta ozbiljnijih medija takođe širi ideje ove vrste, koje pomažu u stvaranju negativne klime protiv ovih manjina.

O ovoj tačci, Srbija još uvek nema nezavisno telo odgovorno za primanje žalbi protiv medija i za izricanje kazni novinarima koji prekrše zakonodavstvo ili navode na rasnu mržnju. ECRI je obavešten da Nezavisno udruženje novinara Srbija obezbeđuje obuku za svoje članove, alo još uvek ne zna da li ovo pokriva problematiku koja se tiče rasizma i rasne diskriminacije.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*