30.8.2014, Vesti online – Balkan nekorektan, Evropa ih neće

30.8.2014, Vesti online – Balkan nekorektan, Evropa ih neće

Podijum diskusija koja se na temu o pravu na azil vodila na Fakultetu za socijalni rad u Hanoveru, a koju je izazvao pooštreni zakon o azilu, i proglašavanje Srbije, Makedonije i BiH za sigurne treće zemlje, bila je protivrečna, a na kraju je pokazala da problemi Roma u EU nisu ništa manji nego na zapadnom Balkanu.

Podijum diskusiju su organizovali udruženje Roma Romane Aglonipe, Savet za izbeglice Donje Saksonije (AMFN), Fondacija Roza Luksemburg , Etno medicinski centar i udruženje Život i okolina (SLU), a diskusiju je moderirao prof. dr Volfram Štender predavač na Fakultetu za socijalni rad.

I koliko god su potencijalni azilanti sa zapadnog Balkana, nevladine organizacije i zeleni političari, najavljeni zakon o azilu želeli da prikažu diskriminatorskim, diskusija se sve više odvijala u pravcu opšteg položaja Roma u celoj Evropi.

Iako se veći deo diskutanata složio da u balkanskim zemljama u odnosu prema Romima ima elemenata rasističke diskriminacije, ipak je bio dobar deo i onih koji su mišljenja da se u slučaju azilanata sa ovog područja ipak više radi o ekonomskoj nego o političkoj migraciji.

– Na Balkanu nije rat, ali je sigurno da se ove zemlje prema Romima ne odnose korektno. Međutim, položaj Roma ni u EU nije mnogo bolji. Oni su diskriminaciji naročito izloženi u Italiji, Francuskoj, Češkoj, i ovde u Nemačkoj. U Mađarskoj ih neće za komšije, bilo je i nasilničkog ponašanja, ali se pojedinačni slučajevi ipak ne mogu okarakterisati kao sistematsko proganjanje – naglasio je Koraj Ilmaz Gunan referent za migraciju pri zadužbini Roza Luksemburg.

http://www.vesti-online.com/Dijaspora/drzava/Nemacka/Vesti/418371/Balkan-nekorektan-Evropa-ih-nece

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*