02.9.2014, NIAR – Segregacija u području obrazovanja u Bugarskoj

02.9.2014, NIAR – Segregacija u području obrazovanja u Bugarskoj

Upoznajte svoja prava i borite se za njih
Vodič za romske aktiviste

Segregacija u području obrazovanja u Bugarskoj

Romi se suočavaju s ozbiljnim nepogodnostima u pristupu kvalitetnom obrazovanju u Bugarskoj. Usporedba podataka iz dvaju nacionalnih popisa stanovništva iz 1991. i 2001. pokazuje da je broj nepismenih Roma porastao od 1991. godine s 28.897 na 46.406 u 2001. godini. Oko 70 % romske djece školske dobi u Bugarskoj pohađa škole samo za Rome, smještene u segregiranim romskim naseljima u kojima žive samo Romi.

Mnogi od njih imaju ispodstandardne programe usmjerene ka obučavanju samo za određena zanimanja. Kvaliteta obrazovanja u ovim školama nikada nije bila na jednakoj razini kao u redovnim školama za neromsku djecu. Škole za Rome obično su pretrpane i nedostaju im osnovne pogodnosti. Nastava se ne održava redovno; neki od učenika koji završe ove škole jedva znaju čitati ili pisati. Nekvalificirani učitelji, loši uvjeti i rasne predrasude prema Romima od strane školskih vlasti osnove su obrazovanja koje se dobiva u ovim školama.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*