06.9.2014, NIAR – MEDIJSKI CENTAR ROMA (MECEM) POKREĆE NOVINE ZA NAJŠIRI SPEKTAR GRUPA ROMA

06.9.2014, NIAR – MEDIJSKI CENTAR ROMA (MECEM) POKREĆE NOVINE ZA NAJŠIRI SPEKTAR GRUPA ROMA

Košice, 06.09, NIAR – Posle 10 godina od kako su izlazile kao podlistak lista Dominofora, na medijskom nebu će se pojaviti Romska pisma, kao nezavisna periodična novina namewena Romima.

Zamišljena kao medijska slagalica, ova novina će rubrikama biti podeljena prema ciljnim grupama, pa će žene i deca imati svoj zaseban deo. Tiraž je 3.500 primeraka, a finansira se od strane Vladine kancelarije za kulturu nacionalnih manjina.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*