1.9.2014, Europa – Prvi pravni instrument EU-a za uključivanje Roma

1.9.2014, Europa – Prvi pravni instrument EU-a za uključivanje Roma

Svih 28 država članica obavezalo se na sprovođenje preporuka koje je predložila Europska komisija kako bi se pojačala ekonomska i društvena integracija romskih zajednica.

Preporuka Veća donesena je jednoglasno na sastanku ministara manje od šest meseci nakon predloga Komisije (IP/13/607,MEMO/13/610). Reč je o prvom pravnom instrumentu na nivou EU-a za uključivanje Roma. Donošenjem Preporuke države članice obvezuju se da će poduzeti ciljano djelovanje kako bi se premostio jaz između Roma i ostalog stanovništva.

„Današnji je dogovor jasan signal da su države članice spremne uhvatiti se u koštac s izazovnim zadatkom integracije Roma. Ministri su se jednoglasno obvezali da će poboljšati situaciju romskih zajednica na terenu”, izjavila je potpredsednica Viviane Reding, poverenica EU-a za pravosuđe. „Ključni alat za integraciju Roma sada je u rukama država članica te je važno reči popratiti delima. Podsećamo države članice na njihove obveze iosiguaćemo da ih ispune.”

„Donošenje Preporuke važan je dokaz zajedničke obveze država članica da ulažu više u ljudski kapital kako bi se unapredili životni uslovi Roma širom Europe”, izjavio je László Andor, poverenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje. „Ne možemo sebi priuštiti da ih iznevjerimo. Sada je vrijeme da države članice dodele znatna sredstva EU-a u razdoblju 2014. – 2020., uz nacionalna sredstva, kako bi pomogle romskim zajednicama da ostvare svoj puni potencijal te da se pokaže politička volja na svim nivoima kako bi se osiguralo da je novac dobro uložen.”

http://www.europa.rs/mediji/vesti_iz_brisela/3317/Prvi+pravni+instrument+EU-a+za+uklju%C4%8Divanje+Roma.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*