22.9.2014, NIAR – Romi Bosne i Hercegovine

22.9.2014, NIAR – Romi Bosne i Hercegovine

Romi spadaju u etničku manjinsku grupu koja nema matičnu domovinu. Analiza romske manjine u Bosni i Hercegovini pokazuje da ova manjinska etnička grupa spada u red najbrojnijih etničkih manjina u Bosni i Hercegovini. Tačan broj Roma se pouzdano nezna. Postoje različiti izvori o broju Roma ali je razlika između njih ponekad drastična. Primjerice, prema zvaničnim statističkim podacima sa popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini je 1991.godine živjelo 9.000 pripadnika romske manjine. Prema podacima romskih udruženja u Bosni i Hercegovini je 1991.godine živjelo do 80.000 pripadnika ove etničke skupine. Suptilnije razmišljanje bi nas brzo dovelo do zaključka, da bi drugi izvori mogli biti pouzdaniji od službene statistike ili da je, u najgorem slučaju prava slika locirana negdje između službenih i neslužbenih izvora o brojčanom stanju Roma u Bosni i Hercegovini. Razlozi za ovakvo stanje leže u činjenici da su se Romi prilikom popisa stanovništva izjašnjavali kao Jugosloveni, kao Muslimani ili ostali.

U pitanju je natprosječna sposobnost romske populacije prilagođavanja sredini u kojoj žive, prihvaćanje njenih običaja, vjere i jezika pa i same nacionalne identifikacije. Tokom rata, ali i poslije, sve do danas, mnogi su se Romi u Bosni i Hercegovini, ovisno o mjestu svoga življenja izjašnjavali kao pripadnici bošnjačkog (muslimanskog) stanovništva.

Do rata Romi BiH živjeli su kao i ostali Romi Jugoslavije uz poštovanje njihovih manjinskih prava. Oni opisuju period Titove vladavine kao „zlatno doba“ za Rome. Međutim ratom u Bosni i Hercegovini položaj Roma se znatno pogoršao. Rat je Rome gurnuo na marginu društvenog interesa.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*