26.9.2014, OSCEBIH– Nacionalne manjine u BiH

26.9.2014, OSCEBIH– Nacionalne manjine u BiH

Nacionalne manjine u BiH

Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini radi s vlastima i organizacijama građanskoga društva, kako bi promicala političku, ekonomsku i društvenu uključenost 17 priznatih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina 2003. godine. Zakon navodi da će BiH štititi položaj, ravnopravnost i prava 17 nacionalnih manjina prisutnih u Bosni i Hercegovini (BiH), i to: Albanaca, Crnogoraca, Čeha, Talijana, Židova, Mađara, Makedonaca, Nijemaca, Poljaka, Roma, Rumunja, Rusa, Rusina, Slovaka, Slovenaca, Turaka i Ukrajinaca. Zakon predstavlja ključni dokument za bosanskohercegovačke nacionalne manjine, jer im daje pravo na zaštitu njihovih kulturnih, religijskih, obrazovnih, društvenih, ekonomskih i političkih sloboda, potreba I identiteta.

NMuBiH_Page_1b

NMuBiH_Page_2b

http://www.oscebih.org/default.aspx?id=53&lang=HR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*