27.9.2014, CDM – Istraživanje GA: Romi u Crnoj Gori su generalno ugroženi

27.9.2014, CDM – Istraživanje GA: Romi u Crnoj Gori su generalno ugroženi

Romi su u Crnoj Gori generalno ugroženi, a vlasti ne preduzimaju neophodne mjere u cilju njihove integracije u društvo, pokazalo je istraživanje Građanske alijanse.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 1. do 20. decembra 2013. godine u Podgorici, Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju, Herceg Novom, Kotoru, Tivtu i Ulcinju. Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje stavova Roma i drugih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori po pitanju položaja Roma i njihov stepen informisanosti o mjerama koje vlasti preduzimaju da se Romi integrišu u društvo.

Istraživanjem je obuhvaćeno dva uzorka. Prvi uzorak obuhvatio je Rome i Egipćane, a drugi uzorak obuhvatio je građane drugih nacionalnosti, Crnogorce, Srbe, Bošnjake, Muslimane, Albance, Hrvate i ostale .

Istraživanje je pokazalo da su Romi u Crnoj Gori generalno ugroženi, a da  vlasti ne preduzimaju neophodne mjere u cilju njihove integracije u društvo

“Ispitanici iz oba uzorka generalno su saglasni po ovom pitanju, a njihovi  stavovi razlikuju se u izrazito malom procentu. Interesantno je to da je najveća razlika mišljenja u odgovorima da je položaj Roma i Egipćana dobar. Tu je razlika veća od 50 odsto i to da Romi smatraju da je njihov položaj dobar smatra 10,9 odsto njih, dok svega 4,6 odsto ostalih građana smatraju da je položaj Roma upravo takav. Razlika u stavovima po ovom pitanju može biti zasnovana na ukupnim uslovima života Roma i Egipćana, ličnim iskustvima ispitanika, neposrednom međusobnom odnosu, medijskim čestim izvještavanjem o lošem položaju Roma i Egipćana i aktuelizacijom njihovog pravnog statusa”, ističu u GA.

Čak 58,9 odsto ispitanika iz uzorka Romi kazali su da nijesu čuli da se u Crnoj Gori  sprovodi Dekada inkluzije Roma, dok njih 20,6 odsto nijesu bili sigurni ili nijesu znali da odgovore na ovo pitanje.

“Podatak da ukupno 79,5 odsto njih nijesu upoznati sa sprovođenjem Dekade inkluzije Roma zabrinjava, imajući u vidu da se mjere koje vlasti sprovode Dekadom odnose na same Rome i Egipćane. S druge strane, takođe vidimo da skoro polovina ispitanika, njih 49,1 odsto, iz uzorka ostali nijesu upoznati da se u Crnoj Gori sprovodi Dekada inkluzije Roma i Egipćana. Taj broj značajno je veći ukoliko uzmemo u obzir i da njih 23,2 odsto nijesu sigurni i ne znaju”, ističu u GA.

Od ispitanika je traženo da kažu da li su upoznati sa mjerama u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, izgradnje stanova i zdravstvene zaštite.

“Ispitanici iz oba uzorka najviše su upoznati sa mjerama koje vlasti sprovode u oblasti uključivanja u obrazovni sistem. Ispitanici iz uzorka Ostali su nešto više upoznati od Roma i Egipćana na koje se mjere i odnose. Sa druge strane, vidimo da su ispitanici vrlo malo upoznati sa mjerama koje se sprovode u oblasti zapošljavanja, izgradnje stanova i pružanja adekvatne medicinske zaštite. Kao i kod prethodnih odgovora nema značajnijih odstupanja u stavovima ispitanika iz dva uzorka”, pokazuje istraživanje.

Na pitanje da li su upoznati sa vladinim inicijativama i mjerama za povećanje broja učenika u školama, ispitanici su u značajnoj mjeri odgovorili potvrdno.

“Ipak, od ukupnog broja onih koji su potvrdno odgovorili, svega 12,6 odsto Roma znali su da navedu neku inicijativu i mjeru za povećanje broja učenika u školama. Oni su naveli različite mjere za koje su čuli: dobijanje besplatnih udžbenika i ostalog pribora za školu, zatim za školskog medijatora, stipendije za srednju školu, dopunske časove i seminare i rad sa roditeljima”, ističu u GA.

Zatim su ispitanici pitani i da li su vlasti preduzimale neke mjere u cilju rješavanja problema diskriminacije u pristupu obrazovanju i diskriminatornog tretmana romskih učenika u školi.

http://www.cdm.me/drustvo/crna-gora/istrazivanje-ga-romi-u-crnoj-gori-su-generalno-ugrozeni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*