28.9.2014, NIAR – NILS MUŽNIEKS IZVESTIO O STANJU LJUDSKIH PRAVA U FRANCUSKOJ

28.9.2014, NIAR – NILS MUŽNIEKS IZVESTIO O STANJU LJUDSKIH PRAVA U FRANCUSKOJ

Brisel, 27.09, NIAR – „U prkos naporima da se sprovede princip jednakosti razni oblici diskriminacije su i dalje prisutni u Francuskoj“, kaže se u prvom izveštaju Komesara za ljudska prava EU, Nilsa Mužnieksa posle petodnevnog obilaska Francuske, „Netrpeljivost je u porastu, a ogleda se u porastu rasističke, antisemitske, anti-muslimanske i homofobične retorike“, ističe se u izveštaju.

„Romi su najčešće žrtve, a i lokalne vlasti doprinose podgrevanju problema jer silom raseljavaju divlja kartonska naselja čime se problem ne rešava, već samo seli i produbljuje. Takodje nedopustivo je da nemaju u dovoljnoj meri pristup zdravstvenoj zaštiti, a u Marseju 25 dece već 2 godine ne pohadja školu.“ precizira se u izveštaju.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*