20.9.2014, NIAR – IDEJA LJUDSKIH PRAVA KROZ MEDJUNARODNE POVELJE, PAKTOVE, KONVENCIJE I DRUGE DOKUMENTE

20.9.2014, NIAR – IDEJA LJUDSKIH PRAVA KROZ MEDJUNARODNE POVELJE, PAKTOVE, KONVENCIJE I DRUGE DOKUMENTE

Beograd, 20.9.2014. god. (NIAR) -– Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: Dvadeseto stoleće je bilo stoleće paradoksa. U njemu je znaţno zaživela ideja ljudskih prava kroz međunarodne povelje, paktove, konvencije i druge dokumente. Međutim, u isto vreme su se dešavala masovna kršenja osnovnih prava čoveka. Ova kršenja se i danas dešavaju, kako u ratu tako i u miru.

Kako bismo mogli ostvarivati naša prava, kako ne bismo kršili prava drugih, bilo to u školi, na radnom mestu ili drugde, kako bismo drugima omugućili ostvarivanje njihovih prava, kako bismo se mogli boriti protiv kršenja ljudskih prava, moramo imati osnovna znanja o njima.

Znanja o pravima pojedinaca, ali i o njihovoj odgovornosti, znanja o tome šta ona znače i na koji način se ona štite, odlučujuća su da bi se aktivno moglo učestvovati u demokratskom životu zemlje. Važno je da steknemo znanja. Ali je isto tako važno da steknemo razumevanje za ljudska prava i odgovornost koju svi ljudi imaju jedni za druge. Demokratija, mir, sloboda i druge osnovne vrednosti društva ne mogu funkcionisati bez solidarnosti i angažmana za druge ljude, kako u evropi, tako i u ostalim delovima sveta.

Premda začetak ljudskih prava leži u dalekoj prošlosti, ipak su ona tek nakon drugog svetskog rata dobila univerzalni status. Zasluga za ovo pripada zalaganju Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija koje su postavile ljudska prava na međunarodni dnevni red. Pored toga, veliko značenje su imale kampanje nevladinih organizacija i njihova glasna kritika. Najpoznatije je zalaganje Amnesty Internationala, ali danas postoje hiljade sličnih organizacija širom sveta. Ljudska prava su, takođe, postala i akademska disciplina, sa vlastitim studijem i istraživačkim centrima u mnogim zemljama.

Međunarodni pokret ljudskih prava upravo se i sastoji iz ove saradnje između država, nevladinih organizacija koje predstavljaju civilno društvo i doprinosa naučnih institucija. To je pokret koji odlikuje mnogo različitih aktera, unutrašnjih razmimoilaženja i neostvarenih zadataka. Ali, on ipak čini svetsku snagu, tako jaku da nijedan državnik ili državnica ne ţeže svesno da se postave potpuno izvan njega.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*