18.10.2014, NIAR – ANA DALIPOVSKI, PREDSEDNIK CETRA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ROMA U HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI POZDRAVILA PREDLOG ŽAN KLOD JUNKERSA, ALEKA ASENOVA I SORAYE POST O FORMIRANJU EVROPSKE ROMSKE INSTITUCIJE

18.10.2014, NIAR – ANA DALIPOVSKI, PREDSEDNIK CETRA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ROMA U HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI POZDRAVILA PREDLOG ŽAN KLOD JUNKERSA, ALEKA ASENOVA I SORAYE POST O FORMIRANJU EVROPSKE ROMSKE INSTITUCIJE

Beograd, 17.10.2014, NIAR- U današnjem saopštenju, predsednica Ureda za europske integracije Roma Hrvatske i Europske Unije, Ana Delipovska je izrazila veliko zadovoljstvo najavom gospodina Žan Klod Junkersa, da će evropska komisija razmotriti predlog gospodina Asenova i Soraye Post i dati predlog institucionalnog predstavljanja Roma pred Evropskom Komisijom.

7.“Ovo znači da je prepoznat problem Roma kao evropske nacionalne manjine i propusti koji su činjeni u Dekadi zbog čega njeni efekti nisu ni izbliza onakvi kakve je evropska zajednica očekivala. Komersarijat za romska pitanja koji bi bio pod jurisdikcijom evropskog saveta i sa terenskim kancelarijama u svim državama članicama bi na pravi način artikulisao i blagovremeno signalizirao ugržavanje nacionalnih i manjinskih prava romske evropske zajednice. Posebno me raduje jedinstvo oko predloga da prvi čovek ove evropske romske institucije bude Bajram Haliti, jer je to još jedna garancija da bi ovo telo imalo društveni i politički uticaj na nivou koje i zaslužuje”, ističe Ana Delipovski.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*