23.10.2014, NIAR – PRIMER DOBROG ODNOSA LOKALNE ZAJEDNICE I ROMA

23.10.2014, NIAR – PRIMER DOBROG ODNOSA LOKALNE ZAJEDNICE I ROMA

Tuzla, 23.10, NIAR – Na inicijativu Mehmeda Mujića, vijećnika u Skupštini grada Tuzle (BiH) i predsednika NVO 4.“Evropski put Roma” u romskom naselju Krojčica izgrađena je nova ulica dužine 350 m. Izgradnju je pomoglo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija BiH kao i opština Tuzla koja posvećuje dužnu pažnju problemima marginalizovanih grupa građana i onih kategorija koje su u teškom socio-ekonomskom položaju.

Mehmed Mujić vrlo ozbiljno shvata svoju ulogu romskog vijećnika i vrlo često je na terenu među Romima nastojeći da prikupi što više informacija o akutnim problemima da bi se počelo sa njihovim rešavanjima prema listi prioriteta. Romi iz naselja Krojčica su izrazili veliku zahvalnost  Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija BiH, opštini Tuzla i Mehmedu Mujiću, vijećniku, na otvaranju nove ulice.

4 x2

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*