26.10.2014, Ljudska prava – Pozitivna ocena za unapređenje ljudskih prava

26.10.2014, Ljudska prava – Pozitivna ocena za unapređenje ljudskih prava

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je da je EK pre svega pozitivno ocenila usvajanje Akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije.

“Ovaj dokument definiše antidiskrimicionu politiku Vlade Srbije u narednih pet godina i usklađenje sa Akcionim planom za pregovaračka poglavlja 23. i 24.”, rekla je Paunović dodajući da je, bez obzira na to što je Akcioni plan usvojen 2. oktobra, u Izveštaju o napretku konstatovan i taj rezltat Vlade Srbije.

Istakla je i da je u godišnjem Izveštaju EK o napretku Srbije pozitivno ocenjeno i održavanje Parade ponosa.

“Pozitivno je ocenjeno ne samo održavanje te manifestacije već i stvaranje bezbednih uslova kako bi Parada mogla da bude održana”, rekla je Paunović.

Izveštaje, kaže, objektivno ocenjuje i stanje u oblasti položaja manjina u Srbiji sa jasnim naznakama šta u narednom periodu treba dodatno uraditi kako bi se imlplementirali zakoni koji su doneti u ovoj oblasti i pre svega kako bi se unapredio položaj Romske nacionalne manjine.

http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*