6.10.2014, NIAR – NATAŠA HORVAT PRVA ROMKINJA U OPŠTINSKOM ODBORU LENDAVE

6.10.2014, NIAR – NATAŠA HORVAT PRVA ROMKINJA U OPŠTINSKOM ODBORU LENDAVE

Beograd, 6.06.2014. (NIAR) – Dugogodišnja aktivistkinja Nataša Horvat, koja je učestvovala ispred romske nacionalne zajednice u Lendavi na lokalnim izborima, ubedljivom pobedom je postala prva Romkinja odbornik u pomenutoj opštini Republike Slovenije.

Tim povodom gospođa Nataša Horvat je Novinskoj informativnoj agenciji Roma izjavila: Demokratija i demokratska prava moraju omogučiti mom romskom narodu mnogo veća i šira prava. Ova prava moraju pustiti korene najpre u lokalnoj samoupravi, a zatim šire u Reubličkom parlamentu.  Romski narod, ne treba i ne sme ostati bez glasa. Horvat je izjavila, da će Republički  parlament biti na dobitku ukoliko se u njegovim poslaničkim klupama uskoro nađu i predstavnici romskog naroda.

Zalagaću se za potpuno poštovanje nacionalne ravnopravnosti Roma i njeno ostvarivanje u svim oblastima od dna do vrha, a u skladu sa osnovnim načelima slobode, demokratije i nacionalne ravnopravnosti.

Između ostalog,  zalagaću se zato da niko ne sme da bude podvrgnut nasilju, da je ljudski život za našu nacionalnu zajednicu Roma najveća svetinja i niko nema prava odlučivanja o životu ljudi i cilju života, te u tom smislu zalagaću se za stabilni socijalni sistem čiji je uslov zdrava privreda, cilj zdravo društvo, da svako ima pravo na život dostojan ćoveka i to se pravo u svim prilikama mora poštovati i ostvarivati.

Odlučno braniću pravo na zdravu čovekovu okolinu i životnu sredinu, Zahtevaću da se utvrdi osnov socijalne sigurnosti ljudi naročito nezaposlenih, zalagaću se da predmet socijalne zaštite u prvom redu budu deca, bespomoćna i hendikepirana lica. To bi od prilike bilo ono osnovno na čemu ćemu ću insistirati pored, naravno niza drugih ciljeva počev od slobode štampe, zatim uredjivanja na zakonskom osnovu ravnopravnosti a kada je reč o Romima da se zalažem za punu nacionalnu ravnopravnsot tj, da se u punoj meri omogući obrazovanje i razvoj naše kulture na maternjem jeziku. Zalagaću se da imamo pravo na osnivanje svojih ustanova svojih kulturnih institucija itd. Pravo da se obezbedi učenje romskog jezika u školama, da se naša kultura razvija u dalekoj većoj meri. To bi bilo najkraće kada je reč o našem programu, načelima i ciljevima koje ćemo kategorički zastupati u lokalnom parlamentu.

Za nas je značajno da Romi budu predstavljeni u Republičkom parlamentu kako bi ukupna problematika Roma, mogla da bude predstavljena na način koji odgovara našem viđenju stvari”, rekala je gospođa Nataša Horvat za agenciju NIAR.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*