Ana Dalipovski – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Ana Dalipovski – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Apel romima intelektualcima, romskim liderima, NVO organizacijama – G-din Aleko Asenov, direktor Europskog centra za inegraciju Roma, iznio je prijedlog da se osnuje jedno tijelo koje će koordinirati sa Europskim institucijama. On želi osnovati konstruktivnu,kritičnu i aktivnu skupinu intelektualaca koja će doprinositi svojim snagama i sposobnostima integraciji Roma u EU. Oni bi predvodili borbu za ljudska i gradanska prava i odgovornost romskog naroda. Predlog da Bajram Haliti bude prvi romski Komesar pri EU je pravi izbor gospodina Aleka Asenova.

7.G-din. Haliti se decenijama bori protiv diskriminacije Roma u Europi i cijelome Svijetu, a stepen obrazovanja i ličnog iskustva  daje mu legitimitet i kredibilitet da sagleda situaciju na svim razinama: ljudskoj, emotivnoj i intelektualnoj.

Sa druge strane on je najpozvaniji među Romima da se upusti u buru međunarodnih odnosa I da romsku lađu bezbedno sprovede sve do konačnog cilja: priznavanja nacionalnih prava Roma na razini Europske unije.

Ana Dalipovski, predsednica Centra za integraciju Roma u R Hrvatskoj i Evropskoj Uniji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*