Priznanje Roma

9. Septembar 2018. – Kao što ste upoznati u poslednjih 100 godina periodično su se pojavljivale inicijative romske intelektualne elite da se problem priznavanja i statusnog definisanja romskog naroda jednom i za svagda reši, ali su rezultati ostajali bez trajnog efekta upravo zbog činjenice da Romi, kao nacionalna manjina rasuta u celom svetu, nemaju priznanje, na prvom mestu, od matične prapostojbine Indije, pa samim tim nemaju ni političku i institucionalnu podršku za svoje zahteve definisane na nekoliko međunarodnih skupova i kongresa održanim poslednjih decenija.

Razlozi zbog kojih se pitanje manjinskog statusa Roma tako dugo nije postavljalo su višestruki – prvo, njihov nepovoljni društveni položaj uslovio je da oni sami nisu imali snage da se efikasno organizuju na međunarodnom nivou i svoje pitanje stave na dnevni red; drugo, dugo je preovladavalo shvatanje da je pitanje Roma pitanje njihove socijalizacije i da njihova posebnost, specifični način života, kultura i običaji predstavljaju ništa drugo do socijalnu devijaciju koju treba ispraviti, a ne vrednost koju treba očuvati; na kraju, kao veoma bitno u međunarodnim odnosima, naša  ,,matična” država Indija, morala bi da se o nama brine i naše interese zastupa na međunarodnom nivou. 

Svetska organizacija Roma sa sedištem u Srbiji je od svog osnivanja sebi dala u zadatak da nastavi ovaj proces i da pokuša da ga dovrši međunarodnim priznavanjem Roma kao nacionalne manjine poreklom iz Indije. U tom smislu smo ostvarivali manje ili više uspešne kontakte sa Vladom Indije.  Podsetiću Vas da je 1983 godine, tadašnja premijerka Indije Indira Gandi, kao pokrovitelj festivala kulture Roma u Čandigaru (Pendžab), priznala Rome kao ,,decu Indije“, a njihov jezik, romski, proglasila za jedan od ,,zvaničnih jezika Indije“, ta vera je osnažena. Romi su stupili na tle svoje pradomovine i neke od tih grupa počele su da ih doživljavaju kao svoje ,,prapretke“.

Interesovanje za Rome pokazao je, doduše, i njen otac Nehru, koji je za vreme boravka u bivšjoj Jugoslaviji posetio jedno naselje Roma u Beogradu. Posle te posete, Nehruov sekretar Čaman Lal napisao je knjigu Romi zaboravljena deca Indije.

Obračajući se predstavnicima Međunarodne organizacije Roma i mnogim učesnicima festivala u Čandigaru, Indira Gandi je rekla da je došla na tu svečanost jer ,,oseća srodstvo s romskim narodom“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*