INTEGRACIJA ROMA 2020

Potpuno ukljucivanje dece i mladih iz romske zajednice u kvalitetno predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i delotvorni i efikasni mehanizama za borbu protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima Romi mogu da ostvaruju sva manjinska prava u obrazovnom sistemu. Obezbediti punu ukljucenost dece i mladih iz romske zajednice u kvalitetno predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, veci obuhvat Roma i Romkinja u studentskoj populaciji i pružanje podrške školovanju mladih i odraslih koji se nisu školovali ili su napustili školovanje, uz uvodenje delotvornih i efikasnih mehanizama za borbu protiv diskriminacije i ostvarivanje uslova za uđivanje svih manjinskih prava za Rome i Romkinje u obrazovnom sistemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*