Romano Them

Romano Them

Prošla godina je donela nekoliko malih pobeda, kada je reč o položaju romske zajednice u Evropi. Jedna od njih je da je ostvarena nakon decenija borbe – konačno je doneta odluka da se farma svinja u češkom mestu Leti nad Pisekom premesti sa mesta na kojem je bio logor u tokom II Svetskog rata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*