Unaprediti budžetske politike u regionu da odražavaju mere za integraciju Roma

Unaprediti budžetske politike u regionu da odražavaju mere za integraciju Roma

Akcioni tim za integraciju Roma Saveta za regionalnu saradnju (RCC) dobio je mandat da sa vladama u regionu radi na izradi regionalnih standarda budžetskih politika koje treba da odražavaju mere za integraciju Roma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*