16.11.2018. – Razmišljanja Dr Rajka Đurića o poreklu Roma

Romi, govore moja istraživanja, imaju sličnosti sa Dravidima. Poznato je da ova etnička grupa živi na visoravni Dekan na južnom delu poluostrva Indije. Po nekim starim indijskim izvorima, Dravidi su bili zatočeni na Indijskom poluostrvu u vreme nadiranja Arijevaca. Tada je započet proces asimilacije tamnoputih Dravida. Tako je navodno nastalo hinduarijsko društvo, da bi kasnije bilo formirano hinduističko tradicionalno klasno društvo. Međutim, oni Dravidi koje nije zahvatila asimilacija, ostadoše u van kastinskoj zoni. Korišćeni su kao robovi za teške poslove, bili u lošem socijalnom položaju. Njihova se sudbina kroz vekove, do dana današnjeg, skoro nimalo nije promenila. Njiohov status ,,nedodirljivi”, obično izaziva jasnu asocijaciju na sudbinu Roma u svetu. Uz to inferiornost, snalažljivost i strah, idu u prilog zaključku da su Romi direktni potomci Dravida. Stari indijski izvori sadrže podatke da su mnogi osvajači Indijskog poluostrva koristili Dravide kao radnu snagu i van granica ovog prostora.

Prevoženi su, na primer, galijama od Persijskog zaliva. Odatle su, kao robovi, razaslani po Persiji, da bi kasnije usmeravani i prema obalama Afrike i Evrope, ali i prema Avganistanu i današnjem Taškentu, zatim preko Bosfora za Balkan.

Sve do druge polovine XVIII veka ništa se pouzdano nije znalo o poreklu Roma. Tada se, u nedostatku istorijskih podataka na osnovu kojih bi se moglo objasniti ovo pitanje, prilazi dubljem proučavanju fizičkih osobina, običaja i jezika Roma, što je i omogućilo da se utvrdi njihovo poreklo.

Polazeći od činjenice da se o položaju Roma nije nikada raspravljalo, niti su se preduzimale bilo kakve mere za njegovo rešavanje, tražimo podršku indijske vlade da apeluju na najviše organe OUN da to pitanje uvrste u svoj program i da ga razmotre na jednoj od svojih sednica. Po našoj oceni, težina i značaj ovog pitanja zahtevaju da se ono, nakon temeljnog razmatranja u odgovarajućim radnim telima OUN, uvrsti i u dnevni red zasedanja Generalne skupštine kako bi bila doneta odgovarajuća rezolucija o pravno-političkom položaju Roma.

Očekujemo da će to biti akt Ujedinjenih nacija kojim bi, polazeći od: Povelje UN i njene odredbe o sveopštem poštovanju i uvažavanju prava čoveka i osnovnih sloboda za sve bez obzira na rasu, pol, jezik i veru; Opšte deklaracije o pravima čoveka; Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, i Konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije – a) bio priznat poseban i osoben karakter Roma kao jedinstvenog naroda čiji su delovi rasuti po mnogim državama, članicama OUN;  b) osuđen nezadovoljavajući pravni i politički položaj Roma u pojedinim zemljama, naročito u pogledu uskračivanja osnovnih sloboda i prava koje inače uživaju pripadnici drugih nacija; c) uputi poziv svim ovim zemljama da prema Romima primenjuju međunarodne obaveze i standarde koji se tiču ravnopravnog uživanja osnovnih sloboda i prava bez obzira na rasu, jezik, nacionalne osobenosti i poreklo; d) ohrabreno nastojanje Roma da očuvaju svoj nacionalni identitet, jezik, kulturu i tradiciju i uputi poziv svim državama u kojima žive Romi da podrže i potpomognu ova njihova nastojanja;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*