Grelman-naučnik

1. Novembar 2018. – Nemački naučnik Grelman prvi je na osnovu fizičkih srodnosti, analognosti u običajima, identičnosti izvesnih korena u rečima i gramatičkih oblika u jeziku, došao do zaključka da su Romi poreklom iz Indije. Pretpostavke Grelmanove bile su tačne, i kasnijim radovima Pottovim, Paspatijevim i Miklošićevim-sasvim utvrđene, tako da danas sasvim pozitivno možemo tvrditi, da su Romi indijskog porekla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*