Повремени Комитет експерата за питања Рома и Номада (CAHROM) ЕФИКАСНО И ОБАВЕЗНО УПИСИВАЊЕ РОМСКЕ ДЕЦЕ У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Стразбур – Извештај који су објавили експерти за питања Рома и Номада (CAHROM) после опсежног истраживања позитивне праксе у области образовања Рома представља, у пракси, доказана искуства из појединих европских земања везаних за образовање младих Рома.

 

Анализиране су образовне политике и методе које се примењују у Молдавији, Босни и Херцеговини, Грчкој, Мађарској, Холандији, Пољској и Укријини.

 

У Молдавији је праћен рад ресурсних центара инклузивног образовања у 31 школи, У Холандији улога службеника у примени мултидисциплинарног приступа, финансиско мотивисање наставног особља у примени инклузивног образовања у Мађарској, школе “друге шансе” које су доступне Ромима у Грчкој, улога ромских асистената и рад у центрима за интеграцију у Пољској.

 

Извештај ће бити од велике користи за развој и примену стратегија образовања Рома у другим државама Европе.

 

Детаљније на сајту www.coe.int/cahrom

 

Вести 24.12.2018

 

logo_cir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*