Dr Nidhi Trehan

Dr Nidhi Trehan

O inćaripe e indijake kulturako – I te si kaj nakhle 900 berš e zurale šajimatango e evropake zuraljutnenge  te istalmkeren thaj asimilisaren e Rromen, von inćarde e specifikane kulturake karakteristike andar pe thana andare severno Indija.

 

Maj anglal thaj fundutne, e but laćhi rromani ćhib, savi si jekh katar e sanskriteski ćhib, but maj purani katar e hindi tthaj pendžabi ćhib, savi adjes vakarelpes ane India. E svatura manuš, dand, aver, bala, kalo, čhuri, pijipe, sovipe, kamipe, dukh, si pindjardi an savotena ćhib adjes. Feri kaj vakarav fundutno nivelo pendžabi, loke djelo mange vastestar te anglalisarv konveryacione djanglimata pe rromani, djikaj djivdisardem e rromane familijencar ane Čehija, Slovakija thaj Ungro them. E tradicionalnutne rromane jekhora inćarde o adeti e kontraktutne prandimaske, ritualura e thovimaske thaj užimaske, o alav kaj amaro (jootha) ritualno melalo thaj vadje but sistemurae pativalimaske.  Sa kala adetura si andar e India. Andar o personalutno djanglipe dikhlem  kaj si e familia thaj e ćhavorre po angluno than ke Rroma, jekhutne kado so dikhlem sar ćhejori barrarindoj ano Pendžabo ane 70 –o thaj 80-o , kaj djivdisardam e bare familijasa ano Džalandar.

 

(NIAR)

 

logo_cir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*