Dr Vanja de Đila Kohanovski

Dr Vanja de Đila Kohanovski – Kochanovski tvrdi da je izlazak Roma iz Bharate oko 1000 –te godine brani tezu da su Romi posle poraza na Tereimu od muslimanskog Avganistanskog carstva (1192), gde je poginulo oko 100.000 branilaca, napustili severnu Bharatu, sadašnju državu Delhi i okolinu, a naročito Radjahstan.

 

Prema interdisciplinarnim istraživannjima Jana Kohanovskog, na samom tlu Bharate, Romi su u prošlosti bili pripadnici visoke vojne bharatske kaste kshatrija, odnosno, Kshatri su praoci Rajputa – a Rajputi (Romi) su deca kraljeva.

 

logo_cir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*