OBRAĆANJE INDIRE GANDI, BIVŠE INDIJSKE PREMIJERKE, NA DRUGOM MEĐUNARODNOM FESTIVALU ROMA ODRŽANOM 29. OKTOBRA 1983. GODINE U ČANDIGARU U INDIJI

„Gospodine guverneru, gospodine Saitu Baliću, gospodine Rishi, cenjeni gosti i moji romski prijatelji, osećam bliskost sa romskim narodom. Oduvek sam se divila njihovoj ljubavi za avanturom, njihovoj bliskosti prirodi i, iznad svega, njihovoj istrajnosti i agilnosti“ − izjavila je bivša indijska premijerka Indira Gandi 29. oktobra 1983. godine, prilikom inauguracije drugog Međunarodnog romskog festivala u Čandigaru (Indija). Sledi ceo tekst njenog obraćanja:

 

Dobrodošlica romskom narodu u Baro Than. Neki od nas su se upoznali ranije, a ima i novih lica, ali svi su ovde u duhu prijateljstva. Zašto sam ja ovde? Zato što ja osećam bliskost sa romskim narodom. Oduvek sam se divila njihovoj ljubavi za avanturom, njihovoj bliskosti prirodi, njihovoj istrajnosti i agilnosti. Eminentni Romi iz različitih država su danas sa nama i kroz ovaj festival će doprineti ojačavanju već duboko ukorenjenih veza Roma i njihovih indijskih sunarodnika.

 

Ima 15 miliona Roma raštrkanih širom sveta. Njihova istorija je istorija patnje i tuge. Ali, takođe, to je i priča trijumfa ljudskog duha nad nesrećama, progonom sa kojim su se Romi suočavali tako viteški skoro hiljadu godina, a koji je obeležen u našim vremenima Hitlerovim genocidnim ludilom, i to ih čini primerom hrabrosti i otpornosti. Ovi kvaliteti su povezani sa Indijom, koju oni smatraju za svoju prapostojbinu.

 

Romi današnjice su zadržali svoj identitet i uistinu su ga vaskrsli. Ali, oni su se takođe integrisali u društva u kojima sada žive i oni su vrednosti država kojima sada pripadaju, dodajući boje, spontanosti i podstreka životu.

 

U različitim državama se nazivaju različitim imenima. Oni su međunarodna zajednica u najiskrenijem smislu i stoga su u idealnoj poziciji da pomognu nastajanju međunarodnog razumevanja i svetskog mira. Nakon Prvog svetskog kongresa Roma, održanog u Londonu 1971, Romi su postali narastajuće svesni svog posebnog identiteta i posebne uloge.

 

Muzika je velikim delom deo njihovog bitisanja i oni su doprineli razvoju muzičkih tradicija Istoka i Zapada. Ali romski talenti se menjaju. Oni prožimaju svaku sferu života. Godinama su predrasude i progoni usmeravali njihovu kulturu i ona nije mogla da dobije dužno priznanje i poštovanje. Njen kvalitet je sada aklamovan. Svet je na dobitku. Uz žudnju za novim idejama i starim kulturama, posebni aspekti romske kulture će dotaći srca šireg auditorijuma.

 

Multijezični romski rečnik je omogućio njihovom jeziku da bude kodifikovan. Polugodišnji romski žurnal je takođe bio od pomoći u buđenju svesti o ovoj kulturi u drugim zajednicama.

 

Podesno je to što se Kongres održava ovde, jer romski narod ima srodstvo sa Punjabom. Romska kultura je apsorbovala obeležja mnogih teritorija i naroda i zadržala je sećanja na elemente indijske civilizacije. Ovaj internacionalizam ima posebnu vrednost u našim vremenima.

 

logo_cir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*