Arhiva Jun 2014

3.6.2014, NIAR – Bajram Haliti predložio da se osnuje Unija romskih poslodavaca

Radi ekonomskog osnaženja romske nacije, Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-infromativne agencije Roma“ danas je predložio da se osnuje kao posebno savetodavno telo UNIJA ROMSKIH POSLODAVACA, koja će biti ovlašćena da kod MMF, Svetske banke, organa OUN i EU i nadležnim agencijama ishoduje za romske poslodavce povlastice u oblastima carinskih, poreskih i drugih oblasti, tako što bi se oslobađali ... Read More »

3.6.2014, NIAR – Jezik mržnje ima za cilj isključivanje manjina iz javnog života

Jezik mržnje se može smatrati i manipulisanim nesporazumom kao strategijom ovladavanja. Strategija jezika mržnje nije samo objavljeni sadržaj koji isijava diskriminacione poruke nabijene stereotipima i predrasudama prema drugom i drugačijem, već ima za cilj isključivanje manjina iz javnog života. Može se smatrati isto tako i da je neobjavljivanje ikakvih informacija u suštini strategija koja ima isti cilj kao govor mržnje, ... Read More »

3.6.2014, Politika – SE kritikuje Rumuniju zbog loše integracije Roma

Strategija integracije Roma u Rumuniji nailazi na teškoće zbog nedostatka novca i političke volje na lokalnom nivou, ocenio je danas Savet Evrope (SE). Odbor SE protiv rasizma i netolerancije izrazio je žaljenje zbog „skoro potpunog odsustva nacionalnog budžeta koji treba da se izdvaja za strategiju integracija Roma”. Nacionalni budžet Rumunije se oslanja pre svega na finansiranje od Evropske unije (EU). ... Read More »

3.6.2014, Radio Slobodna Evropa – Mostar: Dugoročne posljedice segregacije u obrazovanju po djecu

Segregacija i diskriminacija u školama širom Bosne i Hercegovine ostavlja dugoročne posljedice na djecu, upozoravaju predstavnici nevladinog sektora i međunarodnih organizacija u ovoj zemlji. Tvrde da uzroke takvog stanja treba tražiti i u ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, za kojeg kažu da je izgrađeno na naslijeđenoj diskriminaciji. Nasuprot tome, da bh. narodi zajedno mogu napraviti krupne stvari pokazala je i ... Read More »

3.6.2014, crnps.org.rs – Platforma civilnog društva za pregovore o pristupanju EU

U prostorijama Medija centra će se 6. juna u 11h održati konferencija za medije posvećena predstavljanju Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU), kao osnove za dalje delanje civilnog društva i svih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije sa EU bez obzira na način organizovanja i raznolikost aktivnosti u ... Read More »

3.6.2014, glaspodravine.hr – Vijećnica Međimorec na jedan dan uselila k Romima

Gordana Međimorec, županijska vijećnica, profesorica informatike u Gimnaziji i članica vijeća za ravnopravnost spolova prihvatila je izazov Franje Horvata, predsjednika romske Udruge Korak po korak te je u četvrtak provela 24 sata sa stanovnicima romskog naselja Autoput. Križevčanka koja u Županijskoj skupštini brani boje Laburista nije ni trenutka dvojila kad joj je predstavljena ideja projekta U našim cipelama. Ovim potezom ... Read More »

3.6.2014, The Huffington Post – Romska omladina se organizuje

Nije bilo lako naći Kecerovce. Promašio sam skretanje puta koji vodi od Košica, glavnog grada u istočnoj Slovačkoj. Jedan od radnika na benzinskoj pumpi gde sam stao da pitam za uputstva nikada nije čuo za to mesto, a drugi radnik nije znao da me uputi kako da dođem do njega. Na kraju sam se vratio nazad, pronašao tačan put i ... Read More »

3.6.2014, portfolio.hu – Komisija predstavila dugačku listu preporuka za Mađarsku

Evropska komisija je usvojila niz preporuka vezanih za ekonomsku politiku pojedinačnim državama članicama kako bi poboljšale oporavak koji je započeo pre godinu dana. Preporuke su zasnovane na detaljnim analizama pojedinačne situacije svake zemlje i obezbeđuju upustva o tome kako da se poboljša rast, poveća konkurentnost i kreiraju radna mesta u periodu 2014-2105. Lista preporuka za Mađarsku je dugačka. Ona se ... Read More »

2.6.2014, NIAR – Pravo na potpuno i nepristrasno informisanje na maternjem jeziku

Ovo pravo, takođe garantovano Ustavom, zakonski je utvrđeno članom 17  Zakona  o  zaštiti manjina. U Srbiji se javno informisanje ostvaruje, pored srpskog jezika, i na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom, romskom, hrvatskom, ukrajinskom, češkom,  nemačkom, makedonskom, bugarskom, albanskom, vlaškom i bunjevačkom. U Republici Srbiji ima oko 160 štampanih i elektronskih medija, koji u potpunosti ili delom informišu javnost na jezicima nacionalnih  ... Read More »

2.6.2014, NIAR – Romi nemaju utvrđen status nacionalne manjine u svim zemljama članicama EU

Danas Romima u mnogim ustavima država jugoistočne i zapadne Evrope nije utvrđen status nacionalne manjine i time im je uskraćena mogućnost ostvarivanja političkih i nacionalnih prava koja im pripadaju kao narodu u sociološkom smislu. Za sada, Romi imaju priznat status nacionalne manjine u ustavima sledećih zemalja: Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Austrije, Finske i Nemačke, dok je u nekim drugim ... Read More »