Arhiva Maj 2014

31.5.2014, NIAR – Fadil Hrustić: Treba ojačati saradnju između matice Indije i dijaspore

Fadil Hrustić, komesar za dijasporu Svetske organizacije Roma je izjavio “Novinsko-informativnoj agenciji Roma”: “Kao komesar za dijasporu uvek ću insistirati da se u Matici Indiji i članicama zemalja EU, uz povećano angažovanje i jačanje odgovornosti, ostvari krupan napredak u rešavanju mnogih pitanja od vitalnog značaja za dijasporu, naročito za očuvanje nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta, kao i stvaranju uslova za ... Read More »

31.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski: Romkinje su i danas “diskriminisane” u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi

– Ana Dalipovski ,,Predsednica Centra za provedbu interacije Roma u EU”, je danas u pisanoj formi izjavila “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da su, i pored usvajanja i potpisivanja Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena od strane najvećeg broja država članica EU u okruženju, “Romkinje i danas najviše diskriminisane u Jugoistočnoj Evropi“. “Taj neravnopravan odnos prema romskoj ženi ima za posledicu ili ... Read More »

31.5.2014, manjine.ba – Oduzimanje poslovne sposobnosti ima negativne posljedice na osobe s invaliditetom

“Smještaj osoba sa invaliditetom u institucije i zavode je neadekvatna i zastarjela praksa, posljedice oduzimanja poslovne sposobnosti osobama sa invaliditetom negativno utječu na njihove živote što je suprotno Konvenciji UN-a o osobama sa invaliditetom i u BiH je potrebno uskladiti zakonski okvir sa navedenom Konvencijom“, istakao je direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić na Konferenciji “Poslovna sposobnost i život u lokalnoj ... Read More »

31.5.2014, ljudskaprava.gov.rs – Priprema za sprovođenje IPA 2013 projekta EK “Podrška unapređivanju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije”

U Kancelariji za ljudska i manjinska prava je 30. maja 2014. godine održan sastanak u cilju pripreme za sprovođenje IPA 2013 tvining projekta ,,Podrška unapređivanju ljudskih prava i nulta tolerancija diskriminacije“. Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija, Sektora za ugovaranje i finansiranje projekata finansiranih iz sredstava EU, kao i predstavnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Kancelarije za ljudska i ... Read More »

31.5.2014, NIAR – Predstavljanje Roma u akciji „Romi lokalnoj zajednici“

30.5.2014.god. je u Medija Centru Beograd održana konferencija za novinare Udruženja Roma Mokrina „URMA“ pod nazivom Predstavljanje Roma u akciji „Romi lokalnoj zajednici“. Između ostalih tema, na konferenciji je predstavljena uspešnost realizovanih projekta javnih radova kao primera dobre prakse koja se može koristiti u državi kao preventiva zaštite naselja od povećanih atmosferskih padavina, kao i efekta radova i uspešnosti projekta ... Read More »

31.5.2014, blouinartinfo.com – Prag domaćin Svetskog romskog festivala Khamoro 2014

Prag, glavni grad Češke Republike, je trenutno domaćin Svetskog romskog festivala ove nedelje, koji će doživeti kulminaciju u subotu 31.maja uz zatvarajući gala koncert. Takođe poznat kao Khamoro, festival traje 6 dana i slavi kulturu Roma, uz istaknute performanse međunarodnih muzičara iz cele Evrope. Uz mnogo nastupa koji se odvijaju na ulicama Praga kao i u gradskim klubovima, ovaj događaj ... Read More »

31.5.2014, The Australian – Romska devojčica Marija će ostati u Grčkoj

Bugarska romska devojčica koja je oduzeta u oktobru od para koji je lažno tvrdio da su njihovi roditelji će ostati u Grčkoj pod negom dobrotvorne organizacije Osmeh deteta. Sud u grčkom gradu Larisi je u subotu obustavio bilo kakva roditeljska prava njene usvojilačke porodice, i odbio je pokušaj bugarske agencije za zaštitu dece da je uzme pod starateljstvo, izvestila je ... Read More »

30.5.2014, NIAR – Stambena problematika Roma

Romi, bilo da stanuju u gradu ili na selu, žive u krajnje lošim stambenim uslovima. Naselja u kojima oni žive imaju sledeće karakteristike: pravno neregulisan status, nedovoljna opremljenost infrastrukturom, prenaseljenost i veoma loš stambeni fond, siromašno okruženje i velika udaljenost od osnovnih društvenih sadržaja i servisa. Pored toga, većina Roma ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju o vlasništvu nad svojim domovima ili ... Read More »

30.5.2014, NIAR – Pitanje Roma se sve češće postavlja na međunarodnom nivou

Danas u Evropi, koja se smatra kolevkom ljudskih prava, slobode i demokratije, kao značajan trend treba istači da se pitanje Roma sve češće postavlja na međunarodnom nivou. To može imati samo povoljne posledice za njihov položaj. U tome treba naročito istaći aktivnosti evropskih regionalnih organizacija (OEBS-a, Saveta Evrope i Evropske Unije). Dakle, osim osnovnih prava nacionalnih manjina, kao što su ... Read More »

30.5.2014, B92 – Poštovanje prava nezadovoljavajuće

Zaštitnik građana Saša Janković je na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost polova, podneo izveštaj o radu svoje službe za prošlu godinu. Zaštitniku građana prošle godine obratilo se 23.000 građana, a prihvaćeno je 4.705 optužnih predmeta zbog povrede 66 vrsta ljudskih prava što je 18 odsto više nego 2012. godine. Najranjivije grupe građana i dalje su ... Read More »