Arhiva Maj 2014

20.5.2014, NIAR – Dijaspora za unesrećene

Naša dijaspora iz celog sveta je počela organizovano da šalje humanitarnu pomoć u hrani, higijenskim paketima i odeći i obući. Pored njih i mnogo stranih državljana je pokazalo veliku solidarnost sa katastrofalnom situacijom u Srbiji. (NIAR) Read More »

20.5.2014, NIAR – Ceo svet pomaže Srbiju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da humanitarna pomoć stiže iz časa u čas iz celog sveta. Posle Rusije, Belorusije, Azerbejdžana i zemalja iz regiona pomoć je stigla I iz UN, a čeka se i od OEBS-a i iz Japana. (NIAR) Read More »

20.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski – prva Romkinja iz Republike Hrvatske u Evropskom Parlamentu

Predsednica za provedbu integracije Roma u EU u Hrvatskoj Ana Dalipovski, koja ispred partije Snaga Roma Hrvatske učestvuje na predstojećim izborima za Evropski parlament, mogla bi postati prva Romkinja poslanik u toj evropskoj instituciji. Dalipovski, koja je 3. na listi partije Snaga Roma Hrvatske, kaže da bi bilo značajno da Romi budu predstavljeni u Evropskom parlamentu jer bi to omogućilo ... Read More »

20.5.2014, NIAR – Izbori u Hrvatskoj – Hrustić favorit

Potpredsjednik partije, ,,Snaga Roma Hrvatske” Fadil Hrustić na izbornoj listi predstojećih izbora za Europski parlament, je favorit za zastupnika ispred partije Snaga Roma Hrvatske u toj europskoj instituciji. Kako bi se osigurali uspješni i održivi rezultati mjera predviđenih strateškim dokumentima za uključivanje i poboljšanje položaja Roma u Republici Hrvatskoj gospodin Hrustić je izjavio Novinsko informativnoj agenciji Roma, da je potrebno ... Read More »

20.5.2014, ljudskaprava.gov.rs – Nacionalne manjine pomažu građanima

Kancelarija za ljudska i manjinska prava obezbedila je 1 000 higijenskih paketa koji će biti dostavljeni građanima u prihvatnim centrima, izjavila je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Sa Kordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina dogovoreno je da se i nacionalni savete uključe u prikupljanje pomoći. Jedan broj nacionalnih saveta je to već i učinio, pa je tako ... Read More »

20.5.2014, Puls – Goran Bregović dao 20.000 evra i traži da se Romima pomogne

Slavni muzičar Goran Bregović priključio se akciji prikupljanja pomoći ugroženima u poplavama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. On je jedan od velikog broja poznatih ličnosti koje nisu časile časa, već su odmah krenule da doniraju novčana sredstva. Njegova pomoć nije mala. Brega je dao čak 20.000 evra. – Konvoji su juče krenuli i, prema informacijama koje imam, stigli su na odredišta. ... Read More »

20.5.2014, Dan Online – Poražavajuća statistika u izveštaju o sprovođenju akcionog plana zapošljavanja

PODGORICA – Pre­ma po­da­ci­ma Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ), na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih do 25 go­di­na sta­ro­sti, kra­jem 2013. go­di­ne je bi­lo 7.058 ili 20,05 od­sto, od ukup­no 34.514 li­ca bez po­sla, što pred­sta­vlja po­ve­ća­nje od 0,25 od­sto u od­no­su na 2012. To je kon­sta­to­va­no u iz­vje­šta­ju o spro­vo­đe­nju Ak­ci­o­nog pla­na za­po­šlja­va­nja i raz­vo­ja ljud­skih re­sur­sa u 2013, ko­ji je usvo­ji­la Vla­da, ... Read More »

20.5.2014, hub.coe.int – Generalni sekretar Jagland će se pozabaviti kršenjima ljudskih prava u Azerbejdžanu

Tokom dvodnevne posete Azerbejdžanu 20-21.maja, generalni sekretar Jagland će se pozabaviti pitanjem kršenja ljudskih prava sa predsednikom Alijevom i višim članovima vlade. Generalni sekretar će zatražiti oslobađanje Ilgara Mammadova, dobro poznatog opozicionara, aktiviste za ljudska prava i direktora Škole političkih studija koja je sponzorisana od strane Saveta Evrope. Izvor (engleski jezik): http://hub.coe.int/en/web/coe-portal/press/newsroom?p_p_id=newsroom&_newsroom_articleId=1891018&_newsroom_groupId=10226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=0   Read More »

20.5.2014, updatednews.ca – Francuski Nacionalni front pridobija glasače

Ultra-desničarski Nacionalni front bi mogao postati najjača partija u Francuskoj na evropskim izborima. Partija je promenila svoju sliku od kako ju je preuzela Marin Le Pen. Sada se ona smatra podmlađenom i više okrenutoj srednjoj klasi. Marin Le Pen je preuzela poziciju od svog oca Žan-Marija 2011.godine. “Marin Le Pen ima više šansi da bude izabrana nego što je njen ... Read More »

19.5.2014, NIAR – Žutica preti

Nadležne stručne službe upozoravaju na mogućnost pojave zaraza. Konzumiranje samo flaširane vode za piće i održavanje lične higijene su najvažnije u preventivi pojave infektivnih bolesti i epidemija Jedna od opasnih posledica ovakvih katastrofa je i uvećan rizik za pojavu epidemija i zaraznih bolesti zbog zagađenja izvora pijaće vode, crevnih i drugih parazita iz nanetog mulja kao i raspadanja nepronađenih leševa ... Read More »