Blog

ZAŠTITA PRAVA ROMA NA MEĐUNARODNOM NIVOU

KOMENTAR Iako su Romi uvek bili u izrazito nepovoljnom i podređenom društvenom položaju, zaštita prava Roma kao manjine dugo nije pobuđivala naročitu pažnju na međunarodnom nivou. Romi nisu bili obuhvaćeni sistemomm manjinske zaštite koji je ustanovljen posle Prvog svetskog rata. Pitanje položaja i prava Roma nije se ozbiljnije postavilo ni posle Drugog svetskog rata u kome su Romi bili izloženi ... Read More »

KRIZA NACIONALNOG IDENTITETA ROMA

Pokušaću da sa temom ,,Kriza nacionalnog identiteta Roma,, naznačim svoju zamišljenost nad istorijskim bivstvovanjem romskog naroda koji je u današnjem svetu, valjda,  znan najviše po velikim žrtvama i patnjama za slobodu, koja tvrdi idejnu bit romske kolektivne duhovnosti i morala. Te su odrednice romski narod i učinile istorijskim narodom u hegelovskom značenju te sintagme, a u mom razumevanju ljudske sudbine-tragičnim ... Read More »

ROMI U POHODE PRAPOSTOJBINI INDIJI

Pogrešno i zlurado shvaćeni, žrtve predrasuda, čak i progona, Romi spadaju u jednu od indijskih manjina čiji je lik u toku cele njihove duge i mukotrpne istorije bio najgrublje iskrivljavan. Danas se romska zajednica, pod pritiskom drugih kultura koje ugrožavaju kako njenu koheziju tako i  njen tradicionalni način života , nalazi u celom svetu pred novim socijalnim i kulturnim problemima. ... Read More »

TRI I PO MILIONA ROMA ZA JEDAN ZABORAVLJENI HOLOKAUST

Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta predsednik “Novinsko-informativne agencije Roma” Bajram Haliti je izjavio: Današnji dan, 27, januar obeležava se kao Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2005. godine donela je zvaničnu rezoluciju o obeležavanju Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta. Rezolucija apeluje na sve članice Ujedinjenih naroda da poštuju sećanje na žrtve Holokausta i ... Read More »

Izjava Bajrama Halitija povodom usvajanja rezolucije Evropskog Parlamenta

Beograd, 10. mart 2011. godine – Predsednik Novinsko-informativne agencije Roma Bajram Haliti pozdravio je u pismenoj izjavi TANJUG-u usvajanje rezolucije Evropskog Parlamenta koja obezbeđuje minimum standarda Romima na nivou Evropske Unije da se poboljša težak položaj Roma, rekavši da je to  početak integracije Roma bez asimilacije i nešto što se ne sme odlagati. Pospešivanje njihovog napretka je presudno za prosperitet ... Read More »

MIR, SLOBODA I ROMI

Dame i gospodo, vrlo uvažene kolege književnici osećam potrebu da se na početku mog izlaganja kao pravnik, novinar, publicista. etičar i član Svetskog parlamenta Roma zadužen za pitanja Roma sa Kosova i Metohije zahvalim pre svega gopsodinu Dev Bhardveju predsedniku organizacionog komiteta Drugog festivala pisaca u Indiji po čijem sam pozivu kao književnik pozvan da svojim ,,Razmišljanjima o ,,miru i ... Read More »

AKTIVNI PRISTUP INTERNACIONALNE UNIJE ROMA DEKADI ROMA

REFERAT Dame i gospodo, osećam potrebu da na početku mog izlaganja kao generalni sekretar Internacionalne Unije Roma pozdravim sve prisutne, da se zahvalim pre svega gopsođi Tindi Buzetzki i gospođi Agnes Octolikalan – koje obe vode računa o koordinaciji između svih nas na najbolji mogući način. Na današnjoj konferenciji, svojim razmišljanjima u saradnji sa svim akterima Dekade Roma želim da ... Read More »

O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko – informativna agencija Roma“ Bajram Haliti izjavio je na PRES konferenciji danas povodom permanentnog širenja diskriminacije nad Romima u zemljama Jugoistočne Evrope, koja se temelji na rasi, boji kože ili etničkoj pripadnosti, da ista predstavlja povredu ljudskog dostojanstava i da treba da bude osuđena kao poricanje  načela Povelje UN, kao kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda ... Read More »

MIGRACIJE ROMA USRED DEKADE INKLUZIJE ROMA

Nakon pristupanja zemalja Jugoistočne Evrope Evropskoj Uniji i potpisivanja mnogobrojnih konvencija, među kojima su i one o zaštiti prava manjina, o zapošljavanju, o iskorenjavanju siromaštva, o integraciji u tokove sistema i prihvatanja svih obaveza koje nastupaju sa pristupanjem određene države članstvu Evropske Unije, većina Roma i danas su, skoro u svim područjima sveta, podvrgnuti procesima izrazite marginalizacije. Postavlja se pitanje ... Read More »