Vesti iz regiona

16.6.2014, Tanjug – Makedonac novi premijer svih Roma sveta

SKOPLJE- Makedonac Zoran Dimov (48) novi je premijer svih Roma sveta, piše danas makedonski portal Tajm. Njega je za premijera svetske romske vlade izabrao Kongres međunarodne organizacije Roma, koji je početkom juna održan u rumunskom gradu Sibiu, na kome su učestvovali Romi iz 38 zemalja. Dimov, inače, vlasnik lokalne televizije BTP, izabran je jednoglasno sa mandatom od četiri godine, koji ... Read More »

16.6.2014, manjine.ba – Dan borbe protiv homofobije obilježen u Banjoj Luci

Banjalučko Udruženje Kvir Aktivista obilježilo je jučer Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Iako je 17. maj dan borbe protiv homofobije i transfobije, zbog prirodne katastrofe koja je zadesila našu zemlju događaj je morao biti otkazan i pomjeren. Obilježavanju ovog događaja prisustvovali su Mary Ann Hennessy iz Ureda Vijeća Evrope u BiH, Andy Mcguffie iz Delegacije EU u BiH, Predrag ... Read More »

16.6.2014, romea.cz – Rumunija: samo-proklamovani kralj Roma objavio virtuelnu valutu

Dorin Cioaba, samo-proklamovani kralj Roma, je objavio prošle nedelje u rumunskom gradu Sibiu da će Romi u 37 država uskoro imati svoju sopstvenu virtuelnu valutu, “lov”, koji će biti razmenjivan u odnosu 1:1 sa evropm. “Započećemo sa jednim lovom u vrednosti od jednog evra i onda ćemo videti tokom vremena da li njegova vrednost raste ili opada,” rekao je Cioaba ... Read More »

13.6.2014, Portal24 – EU: Romi su bili diskriminirani prilikom podjele pomoći zbog poplava u BiH

Evropska komisija ima informacije da su Romi bili diskriminirani prilikom dodjele humanitarne pomoći nakon katastrofalnih poplava u Bosni i Hercegovini, navodi se u izvještaju Odjela za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu Evropske unije (ECHO), javlja bh. novinska agencija Patria (NAP). Prema navodima u izvještaju, različiti izvori su potvrdili da je bilo diskriminacije u pogledu zaštite, te da se ona tiče ... Read More »

12.6.2014, ERRC – Presuda rumunskog suda afirmiše odgovornost vlasti da obezbede adekvatan smeštaj iseljenoj romskoj zajednici

Evropski centar za prava Roma (ERRC) pozdravlja presudu Apelacionog suda iz Konstante u južnoj Rumuniji, koji je našao da je opština Tulcea odgovorna za neadekvatne stambene uslove koje je obezbedila prethodno iseljenoj romskoj zajednici. Sud je dodelio finansijsku odštetu tužilacima zbog moralne štete koju su pretrpeli. ERRC je podržao iseljenu romsku zajednicu u iznošenju slučaja pred nacionalne sudove. 11.oktobra 2006. ... Read More »

11.6.2014, Dan Online – Zaposleno samo pet odsto Roma

U Cr­noj Go­ri je od pet do se­dam od­sto Ro­ma za­po­sle­no, 1.118 li­ca je na Bi­rou ra­da, od če­ga 471 že­na, sa­op­šte­no je na se­mi­na­ru „Lo­kal­ni pri­stup, kon­kre­tan pri­stup” či­ji je cilj bio da se pred­sta­ve osnov­ni pro­ble­mi Ro­ma. Šef De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Pod­go­ri­ci Mi­tja Drob­nič ka­zao je da je re­gu­li­sa­nje prav­nog sta­tu­sa Ro­ma je­dan od pri­o­ri­te­ta u Cr­noj ... Read More »

11.6.2014, RTCG – Kroz pregovore s EU otvoriti “Mis Pat”

Građanska alijansa (GA) osudila je zataškavanje tragedija poznate kao “Mis Pat”, kada je u crnogorskim teritorijalnim vodama potonuo brod sa zvanično 35 Roma. Tim povodom GA je pozvala Delegaciju Evropske unije da kroz pristupne prigovore insistira na sveobuhvatnom istraživanju slučaja i kažnjavanju svih onih koji su vršili opstrukciju slučaja. “GA zahtijeva da se proces konačno odgovorno i profesionalno vodi, da se ... Read More »

10.6.2014, Pobjeda – Regulisanje pravnog status ključ integracije Roma

Prioritet Crne Gore, ali i zemalja u regionu treba da bude regulisanje pravnog statusa Roma, jer je to preduslov za rješavanje ostalih problema te populacije, poručio je šef Delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnič. On je na seminaru „Lokalni pristup, konkretan pristup“, koji je Delegacija EU organizovala kako bi se predstavili problemi sa kojima se Romi suočavaju i donijeli ... Read More »

10.6.2014, Sekretarijat Dekade inkluzije Roma – Tematska radionica o ekonomskom osnaživanju Roma i 26.sednica Međunarodnog nadzornog komiteta

Crnogorsko predsedništvo Dekadom će organizovati tematsku radionicu o ekonomskom osnaživanju Roma 17-18.juna 2014. u Podgorici, Crna Gora. Cilj radionice je da se: Diskutuje o ekonomskom osnaživanju nezaposlenih Roma kroz finansijsku inkluziju i socijalne ekonomske aktivnosti Razmene lekcije iz iskustva takvih inicijativa u romskim zajednicama u različitim državama Postavi osnova za razvoj okvira za tehnički zvučne i održive inicijative predvođene od ... Read More »

10.6.2014, ERIO – ECRI-jev poslednji izveštaj o Rumuniji: romska prava još uvek u opasnosti

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je objavila svoj četvrti izveštaj o Rumuniji 3.juna. ECRI je nezavistan organ Saveta Evrope i procenjuje glavne trendove vezane za probleme rasizma i diskriminacije u državama članicama Saveta. Evropska kancelarija za informisanje Roma (ERIO) sa zadovoljstvom predstavlja ECRI-jev nalaz vezan za romsku populaciju, kojom se bavio poseban odeljak. Ovaj četvrti izveštaj pokazuje određen ... Read More »