6.11.2013, Malta Today – EU politike granične kontrole negativno utiču na ljudska prava

6.11.2013, Malta Today – EU politike granične kontrole negativno utiču na ljudska prava

Komesar za ljudska prava Saveta Evrope kaže da pristup EU graničnoj kontroli i imigraciji može dovesti do kršenja ljudskih prava. “EU Eksternalizacija politika granične kontrole ima štetan efekat na ljudska prava, posebno na pravo da se napusti zemlja, što je preduslov za uživanje drugih prava – a najvažnije, prava na traženje azila,” – rekao je danas Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Mužniks prilikom objavljivanja istraživačkog rada o pravu na napuštanje zemlje.

Izvor (engleski jezik): http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/world/EU-border-control-policies-negatively-affect-human-rights-20131106

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*