Author Archives: NIAR

Izjava Bajrama Halitija povodom usvajanja rezolucije Evropskog Parlamenta

Beograd, 10. mart 2011. godine – Predsednik Novinsko-informativne agencije Roma Bajram Haliti pozdravio je u pismenoj izjavi TANJUG-u usvajanje rezolucije Evropskog Parlamenta koja obezbeđuje minimum standarda Romima na nivou Evropske Unije da se poboljša težak položaj Roma, rekavši da je to  početak integracije Roma bez asimilacije i nešto što se ne sme odlagati. Pospešivanje njihovog napretka je presudno za prosperitet ... Read More »

MIR, SLOBODA I ROMI

Dame i gospodo, vrlo uvažene kolege književnici osećam potrebu da se na početku mog izlaganja kao pravnik, novinar, publicista. etičar i član Svetskog parlamenta Roma zadužen za pitanja Roma sa Kosova i Metohije zahvalim pre svega gopsodinu Dev Bhardveju predsedniku organizacionog komiteta Drugog festivala pisaca u Indiji po čijem sam pozivu kao književnik pozvan da svojim ,,Razmišljanjima o ,,miru i ... Read More »

AKTIVNI PRISTUP INTERNACIONALNE UNIJE ROMA DEKADI ROMA

REFERAT Dame i gospodo, osećam potrebu da na početku mog izlaganja kao generalni sekretar Internacionalne Unije Roma pozdravim sve prisutne, da se zahvalim pre svega gopsođi Tindi Buzetzki i gospođi Agnes Octolikalan – koje obe vode računa o koordinaciji između svih nas na najbolji mogući način. Na današnjoj konferenciji, svojim razmišljanjima u saradnji sa svim akterima Dekade Roma želim da ... Read More »

O UKIDANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko – informativna agencija Roma“ Bajram Haliti izjavio je na PRES konferenciji danas povodom permanentnog širenja diskriminacije nad Romima u zemljama Jugoistočne Evrope, koja se temelji na rasi, boji kože ili etničkoj pripadnosti, da ista predstavlja povredu ljudskog dostojanstava i da treba da bude osuđena kao poricanje  načela Povelje UN, kao kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda ... Read More »

MIGRACIJE ROMA USRED DEKADE INKLUZIJE ROMA

Nakon pristupanja zemalja Jugoistočne Evrope Evropskoj Uniji i potpisivanja mnogobrojnih konvencija, među kojima su i one o zaštiti prava manjina, o zapošljavanju, o iskorenjavanju siromaštva, o integraciji u tokove sistema i prihvatanja svih obaveza koje nastupaju sa pristupanjem određene države članstvu Evropske Unije, većina Roma i danas su, skoro u svim područjima sveta, podvrgnuti procesima izrazite marginalizacije. Postavlja se pitanje ... Read More »