Human rights

O ISTORIJATU LJUDSKIH PRAVA

Iako je izraz ,,ljudska prava” novijeg datuma, sama ideja vodi poreklo,  preko filozofa Džona Loka iz XVII veka, čak od grčkih shvatanja prirodnih zakona. Izaraz ,,ljudska prava” je prilično nov za ono što se nekad nazivalo ,,pravima čoveka”. Elinor Ruzvelt (Eleanor Roosevelt) bila je ta koja je četrdesetih godina podržala upotrebu izraza ,,ljudska prava” kad je, radeći u Ujedinjenim nacijama, ... Read More »