Dekada inkluzije Roma

Međunarodnu inicijativu ‘’Dekada inkluzije Roma 2005-2015’’ (u daljem tekstu: Dekada), pokrenule su Srbija I Crna Gora, Mađarska, Rumunija, Makedonija, Češka, Slovačka, Hrvatska I Bugarska dogovorom visokih predstavnika ovih država na Konferenciji  ‘’Romi  u  proširenoj  Evropi  –  izazovi  za  budućnost’’  koja  je održana u junu 2003. Godine u Budimpešti, uz podršku Svetske banke I Instituta za otvoreno društvo. Tom prilikom je potpisana Deklaracija:

“Oslanjajući se na podstrek koji je pružila konferencija održana 2003. Godine ,,Romi u Evropi koja se širi: izazovi za budućnost“, obavezujemo se da će naše vlade raditi na otklanjanju diskriminacije i premošćivanju neprihvatljivog jaza koji postoji između Roma i ostatka društva onako kako je to identifikovano u našim akcionim planovima za Dekadu. Proglašavamo godine od 2005 do 2015. Dekadom uključenja i angažovanje nacionalnih zajednica Roma u ostvarivanju ciljeva Dekade i u postizanju i pokazivanju napretka merenjem rezultata i razmatranjem iskustava u primenu akcionih planova Dekade. Pozivamo i druge države da se pridruže našim naporima.”

Predsednici  Vlada  zemalja  pokretača  inicijative,  proglasile su Dekadu  2. Februara 2005. godine u Sofiji u Bugarskoj, potpisivanjem deklaracije.

Dekadom rukovodi Medjunarodni upravni odbor (MUO) koga čine delegacije zemalja Dekade, sastavljene od po dva predstavnika država učesnica (nacionalni  oordinator I stručnjak) I jednog predstavnika romskih nevladinih organizacija I predstavnici međunarodnih organizacija. Pored članova I posmatrača MUO, sastancima prisustvuju I predstavnici zemalja koji žele da se pridruže Dekadi.

Međunarodne partnerske organizacije koje podržavaju Dekadu su: Institut za otvoreno društvo, Svetska banka, Evropska komisija, Savet Evrope, Program za razvoj Ujedinjenih Nacija, UNICEF, OEBS. Stalni sekretarijat Dekade nalazi se u Budimpešti, a zemlje članice se na godišnjem nivou smenjuju na mestu predsedavajućeg.

Dvanaest zemalja koje učestvuju u Dekadi su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovačka i Španija. Svaka od ovih zemalja je razvila nacionalni Akcioni plan za Dekadu koji definiše ciljeve i indikatore u prioritetnim oblastima. Trinaesta zemlja, Slovenija, ima status posmatrača.

Ciljevi Dekade su smanjivanje neprihvatljivih razlika između Roma i ostalog dela društva, kao  i suzbijanje diskriminacije kroz izradu i sprovođenje nacionalnih akcionih planova u oblastima:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*