Tag Archives: Češka Republika

27.10.2013, Al Jazeera Balkans – Porast netrpeljivosti prema Romima u Češkoj

Evropska zajednica češto kritikuje Češku zbog diskriminirajućeg odnosa prema Romima. Češke vlasti branile su se odgovorom da se Romi ne žele integrirati u češko društvo. Izvor: http://balkans.aljazeera.net/video/porast-netrpeljivosti-prema-romima-u-ceskoj Read More »

6.11.2013, romea.cz – Češki direktor brani svoj opis romskih ljudi u tv serijalu

Lukáš Senft, kreator dokumentarnih filmova i student Škole Filma i TV-a na Akademiji lepih umetnosti u Pragu je napisao otvoreno pismo autorima televizijskog serijala “Sanitka 2″, scenaristi Ivanu Hubaču i direktoru Filipu Renču. U svom pismu, koji je takođe objavljen od strane informativnog portala romea.cz, Senft okrivljuje kreatore serijala za laganje o romskom narodu i njihovom opisivanju kao krvožedne, opasne, ... Read More »

7.11.2013, romea.cz – Češke bezbedonosne služe upozoravaju da bi političke stranke mogle usvojiti ekstremistička mišljenja

U svom godišnjem izveštaju objavljenom danas na njihovom websajtu, Češka bezbedonosno-informativna služba (Bezpečnostní informační služba – BIS) upozorava da bi standardne političke partije u zemlji mogle početi da preuzimaju ekstremističke stavove, posebno na opštinskom nivou. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-intelligence-service-warns-political-parties-may-adopt-extremist-opinions Read More »

15.11.2013, romea.cz – Češka Republika: 38 romskih koledž studenata dobilo stipendije

8.novembra 38 romskih koledž studenata su dodeljene stipendije od Romskog obrazovnog fonda (REF). Studenti su dobili 800 EUR za akademsku godinu, iako je studentima koji pohađaju privatne koledže omogućeno da zatraže čak i veći novčani iznos za pokrivanje nastave. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-republic-38-romani-college-students-win-scholarships Read More »

18.11.2013, romea.cz – Češka Republika: ne-romski i romski studenti diskutuju o demokratiji

18.11.2013, romea.cz – Češka Republika: ne-romski i romski studenti diskutuju o demokratiji Povodom 24. godišnjice Plišane revolucije 1989.godine, ROMEA građanska asocijacija je u petak 15.novembra u Pragu održala diskusiju između ne-romskih i romskih studenata o demokratiji i slobodi. Bára Procházková, glavni i odgovorni urednik mesečnika Bel Mondo, je bila moderator. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-republic-non-romani-and-romani-students-discuss-democracy Read More »

20.11.2013, romea.cz – Farma svinja na Holokaust lokaciji alegorizovana na paradi

17.novembra, na češki državni praznik koji slavi demokratiju i slobodu, inicijativa Rob rase (Otrokem Rasy) je učestvovala na događaju u Pragu pod nazivom Sajam somota (Sametové posvícení). Naša posebna tema je bio romski holokaust u Letiju i naš doprinos je bio propisno nazvan “OVDE NEŠTO NE MIRIŠE”. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-republic-pig-farm-on-holocaust-site-allegorized-in-parade Read More »

25.11.2013, romea.cz – Analiza strategije češke policije za anti-romske marševe mržnje tokom 2013.godine

Kada je krajem maja u putujućem cirkusu ovogodišnjeg niza marševa mržnje prvi izbio u severnom Bohemijskom mestu Duchcov, češka policija se ponašala kao da se “obični građani” nikada ranije nisu pridruživali takvim neo-nacističkim akcijama. Za stručnjake na ovom polju koji su bili svedoci nemira u Šluknov oblasti 2011.godine, sećanja su još uvek sveža. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/analysis-of-czech-police-strategy-for-anti-roma-hate-marches-during-2013 Read More »

27.11.2013, romea.cz – Češka Republika: aktivisti upozoravaju vladajuću koaliciju da uspostavi ministarstvo za ljudska prava

Ukupno 40 neprofitnih organizacija i više eminentnih lica u Češkoj Republici je izdalo otvoreno pismo pozivajući čelnike ANO-a, Hrišćanske demokratske i Socijalne demokratske partije da razmotre uspostavljanje ministarstva za ljudska prava, manjine i jednake mogućnosti ukoliko budu oformili vladu. Zagovornici ovog poteza smatraju da bi takvim potezom sporna pitanja dobila na težini i ne samo da bi se pomoglo u ... Read More »

28.11.2013, romea.cz – Debata češkog Senata o integraciji Roma otkriva anticiganizam, gluposti i neznanje

Nedavna debata češkog Senata o preporukama Saveta EU za efektivne mere u oblasti integracije Roma u državama članicama EU može biti jedino opisana kao glupa. Pored nekoliko istinitih tvrdnji, diskurs je obuhvatao mnogo opaski od strane ozloglašenih političara poput Jaroslava Dubrave, Miroslava Krejčija, Jaroslava Kubere i Pavela Lebeda. Novinski server Romea.cz objavljuje izvode iz tih govora. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-senate-debate-on-roma-integration-reveals-antigypsyism-crassness-ignorance Read More »

1.12.2013, romea.cz – Amnesty International Češke Republike čvrsto prigovara protiv opaski senatora o Romima

Kao što je novinski server romea.cz ranije izveštavao, nedavna sednica Senata Parlamenta Češke Republike o preporukama Saveta EU o merama za integraciju Roma je obuhvatala opaske nekih senatora koje su otkrile njihov anti-ciganizam, glupost, nepoznavanje tematike, kao i osećaj superiornosti kombinovan sa potrebom da se drugi ismevaju. Amnesty International Češke Republike (AI ČR) čvrsto prigovara kako protiv neoprostivog nepoznavanja praktične ... Read More »