O nama

15.decembra 2003.godine je osnovana “Novinsko informativna agencija Roma” kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, čiji je cilj obrazovanje u oblasti komunikacija u širem smislu (nenasilna komunikacija, tolerancija, politička komunikacija…) i rad u i sa mas medijima; negovanje toleratnog novinarstva u multikulturalnoj, multietničkoj i multijezičkoj Srbiji, podsticanje agencijskog novinarstva koje poštuje vrednosti istine, znanja i kritičnosti; edukacija studenata za nediskriminatorno pisanje, tj. pisanje bez etnicizma,konfesionalizma itd… priprema studenata za praktičan rad u medijima (agencijski rad, istraživački rad, terenski rad, rad u studiju…), naučno i stručno istraživanje medija i razvijanje svesti o sadržini i zaštiti ljudskih prava, podučavanje mladih ljudi kao i članova nevladinih oorganizacija zaduženih za informisanje i komunikaciju u svojim organizacijama.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, “NIAR” agencija će naročito u skladu sa zakonom:

  • Biti svojevrsna škola za edukaciju i afirmaciju brojnih generacija romskih i neromskih novinara i urednika, fotoreportera, dopisnika, kamermana, organizatora, prevodilaca, animatora i drugih kadrova, od kojih će mnogi kasnije nastaviti karijeru kao uspešne diplomate, publicisti, političari itd.
  • Boriti se za potpuno ostvarivanje kulturne i informativne ravnopravnosti Roma na svim meridijanima ove planete.
  • Biti mesto odakle će se širiti romska emancipacija i afirmacija.
  • Zalagati se da se stvori mogućnost za dijalog – dijalog između novinara i čitalaca, čitalaca i redakcije; dijalog između stručnjaka iz pojedinih oblasti.
  • Formiranje i razvoj agencije “NIAR“ je korak ka budućnosti, otvarajući budućim naraštajima medijski prostor.
  • U okviru ostalih delatnosti NIAR će organizovati ili omogućavati konferencije za štampu i susrete političara i privrednika sa novinarima.
  • Zalagati se za slobodno izražavanje različitih mišljenja; svestrano, istinito i pravovremeno informisanje; radiće na autonomiji profesije i nezavisnosti novinara, zaštiti prava i interesa novinara; uticaće na sva bitna pitanja iz oblasti javnog informisanja, pre svega na donošenje propisa, saradnji sa drugim novinarskim organizacijama; podsticati, negovati i razvijati slobodno, objektivno i profesionalno informisanje.
  • Zalagazi se za izdavanje knjiga na neprofitnoj osnovi.
  • Baviti se prevođenjem. Navedena delatnost će biti naknadno registrovana kod nadležnog organa.
  • Agencija će narednih godina prolaziti kroz različite faze ekspanzije i razvoja.

Pred Vama je, dragi čitaoci, Novinsko informativna agencija Roma. Naša i Vaša agencija.

Prevashodna namena ove agencije najbolje bi se definisala ako se kaže da je jedna od njenih funkcija razbijanje predrasuda o narodu čijim se životom i stvaralaštvom bavi. To će biti činjeno kako kroz upoznavanje drugih, tako i samih Roma, sa onim što ih karakteriše time što jesu, jer da bi se jedan narod koliko toliko prihvatio, da ne kažemo zavoleo, potrebno je upoznati njegov jezik, običaje, verovanja i sistem vrednosti.

Dakle, njena svrha je da bude most preko koga će se, najkraćim putem, kulture raznih naroda, pa time i romskog, zbližavati bez posrednika.

Borba za potpuno ostvarivanje informativne ravnopravnosti Roma na svim meridijanima ove planete biće samo jedna od vodilja uređivačke politike ove agencije.

Sa druge strane, mi se nadamo da će na ovaj način problemi Roma doći do šireg auditorijuma i probuditi interesovanje i znatiželju, jer su neosnovane predrasude nastale usled neznanja.

Agencija NIAR želi takođe biti glasnik romske zajednice u Evropi i svetu. Da bi smo to uspeli, pokrenuli smo niz inicijativa i kontakata sa najpoznatijim romskim liderima u svetu i njihovim organizacijama u cilju što bolje saradnje, kako bi se njihov program širio na svim prostorima gde Romi egzistiraju.

Profesori, sociolozi, socijalni radnici, novinari, vaspitači, antropolozi i istraživači uopšte, će sa agencijom NIAR dobiti najbolji i najverodostojniji izvor informacija na romskom, srpskom jeziku i engleskom jeziku o nama Romima i o našem svetu.

NIAR će uskoro biti član Asocijacije balkanskih novinskih agencija (ABNA). Dopisnička mreža se organizuje i ojačava sa ciljem da se preko stalnih izveštača i stringera “pokrije” petnaestak najvažnijih političkih i ekonomskih centara, kao i sedišta međunarodnih organizacija.

Nadamo se da će Servise agencije NIRA preuzimati više stotina korisnika – vodeće svetske agencije, veliki broj domaćih i stranih medija, dopisnici inostranih sredstava informisanja, preduzeća i kompanije, ambasade, Vladine i nevladine institucije…

I na kraju, imajte u obzir da ova časna agencija ima za zadatak da komunicira sa svim romima i neromima sveta i da na svojim stranicama širi ljubav mežu ljudima – jer ovo glasilo je glasilo mira i istine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*