1.12.2013, au.news.yahoo.com – Dva lica Olanda: odlučan u inostranstvu, uzrujan kod kuće

1.12.2013, au.news.yahoo.com – Dva lica Olanda: odlučan u inostranstvu, uzrujan kod kuće

Odlučan preduzimač akcije spreman da pošakje francuske trupe u trusna područja. Nesretan uzrujanko koji odustaje na prvi znak neslaganja.

Postoje dva javna lica socijalističkog predsednika Fransoa Olanda, koji u prvog punoj godini u svojoj kancelariji izgleda da pati od podvojene ličnosti – čvrste u inostranstvu, slabe kod kuće.

Oland se takođe suočio sa široko rasprostranjenim kritikama njegove odluke da se umeša u naredbu o deportaciji kojom je 15-godišnja Romkinja, Leonarda Dibrani, zajedno sa svojom porodicom poslata nazad na Kosovo.

Izvor (engleski jezik): http://au.news.yahoo.com/thewest/business/a/-/world/20102599/the-two-faces-of-hollande-decisive-abroad-ditherer-at-home/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*