16.1.2014. – EurActiv: Akharina proektenge bašo romane mahale

16.1.2014. – EurActiv: Akharina proektenge bašo romane mahale

I misia tar Organizacia baš arakhibe thaj barabarbuti ki Evropa(OABE) ki Srbia savi kerela o proekti „Tehnikano suporti baši Romengiri inkluzia“, avazikerela duj akharina baš angažiribe implementaciakoro partneri.

O pherde avazikerinakere tekstia šaj te arakhen pe ko akala linkoja:

http://www.osce.org/serbia/110300

http://www.osce.org/serbia/110314

Haing: http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/6744-pozivi-za-projekte-za-romska-naselja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*