23.11.2013, The Telegraph – Kameron će postati stroži po pitanju prava migranata na beneficije

23.11.2013, The Telegraph – Kameron će postati stroži po pitanju prava migranata na beneficije

Premijer će predstaviti niz mera kako bi ograničio prava migranata na beneficije, kao odgovor na rastući pritisak javnosti za promene.

Stezanje britanskih graničnih kontrola bi donelo 30% više glasova od naredna dva najviše rangirana prioriteta koje ljudi žele videti u pregovorima sa Evropom, a ta druga dva prioriteta su reforma ljudskih prava i proširenje ne-EU trgovine.

Izvor (engleski jezik): http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/10469625/Cameron-to-clampdown-on-migrants-rights-to-benefits.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*