24.1.2014. – politics.hu: I Hungaria afikerela pe e UN-e sebepi lakiri rolja ko Holokausti, vakerela o amabasadori

24.1.2014. – politics.hu: I Hungaria afikerela pe e UN-e sebepi lakiri rolja ko Holokausti, vakerela o amabasadori

I Hungaria avgo fori ko Uniime nacie lelja o džovapialipe baši lakiri rolja ko vakti taro Holokausti, thaj afikergja pe, vakergja e hungariakoro ambasadori ko UN Čaba Korosi ko štartodi.

„ Akale formate thaj ko anav tari hungariakiri raštra, khoni nikana na sikavgja ko UN-e džovapialipe tari hungariakiri raštra baši (pli rolja ko) Holokausti,“ vakergja Korosi baši MTI.

„Amen bordžinaja afikeribe e kurbanenge soske e hungariakiri raštra sine došali bašo Holokausti. Sar avgo, soske na kamijabikergja te protektirinel pe dizutnen taro ruminkeribe, a sar dujto, soske dela sine piko thaj arakhela sine love bašo masovno mudaribe“ vakergja Korosi ki pres konferencia ki UN-i bešin ko Njujork ki puteribaskiri tari seria čhipote nišankerde bašo Holokausti.

Haing(anglikani čhib): http://www.politics.hu/20140124/hungary-apologizes-for-role-in-holocaust-at-un-says-ambassador/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*